Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

06 september 2007

Mieke Van Hecke opstappen! En wel direct!

De taal en lichaamstaal van Mieke Van Hecke gisteren in Terzake deed mij verbazend ontdekken hoe die op de taal en lichaamstaal van Mieke Vogels lijken. Ze hebben nog hun naam gemeen en zeker ook hun kamikazementaliteit van de weg met ons multicul-club.Het brilletje dat ze droeg is ook al een stijlkenmerk bij uitstek van de die betweterige linkse, zichzelf progressief noemende kliek. De kwaliteit van het ondewijs daalt als een meteoor. De multiculklassen remmen onze eigen kinderen af in hun ontwikkeling en met haar nieuwe ideeën over Islamonderricht en Arabische lessen wordt dit nog erger.Blijven de ouders lijdzaam toezien hoe de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen wordt verkwanseld? Wordt het geen tijd dat wij Vlamingen dat soort mensen als Mieke Van Hecke weg willen uit het onderwijs, en wel zo spoedig mogelijk? En mogen wij ook zeggen zoals Toback met alle middelen, legale en andere? Of zijn wij dan fascisten?
Al wie kinderen heeft zou nu minstens aangetekend een protestbrief moeten sturen.

Geen opmerkingen: