Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 augustus 2007

Veel te groot voor Kathleen Cools

Knap van professor Devos hoe hij Kathleen Cools in Terzake van antwoord diende in verband met de 'anti-islamiserings' betoging op 11 setember . Die man was duidelijk niet van plan zich door de donkerrode jounaliste te laten vangen. Het resultaat was dat Kathleen hen haar onderliggende agenda werden ontmaskerd voor alle kijkers.
Zou professor Devos nu geen fatwa over hem krijgen en nooit meer uitgenodigd worden?
Ik vrees het wel, maar het zal veranderen.
Ik ken zijn persoonlijke strekking niet, maar mij heeft hij duidelijk een hoge democratische en onpartijdige indruk nagelaten, en dus doet zijn kleur er niet toe.Ik hoop dat ik me niet vergis in hem.

Geen opmerkingen: