Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

22 augustus 2007

Effectieve castratie of amputatie bij pedofielen.

Waarom niet? Ze kunnen meteen terug vrijkomen na hun straf en begeleiding. Ze vormen daarna geen gevaar meer voor anderen en voor zichzelf. Ze planten zich niet meer voort en geven hun voor de maatschappij gevaarlijk defect niet door. In plaats van psychologen pedofielen bij te laten brengen hoe ze moeten omgaan met hun penis, wat toch niet lukt, kan men die beter vanaf nu de pedofielen laten leren hoe ze moeten leven zonder penis.Ze zijn na hun straf immers vrij, en ook voor hun moet het een geruststelling zijn dat ze daarna voor dezelfde feiten nooit meer zullen geinterneerd hoeven te worden en eindelijk een andere wending aan hun leven kunnen geven. De chemische castratie werkt onzeker helpt niets, en er zijn veel te veel mogelijkheden om dat te omzeilen en de controle onmogelijk te maken. Bovendien onstaat daardoor een vals gevoel van veiligheid, en is dat wel gezond voor de patiënt?Is dit dan toch niet beter dan ze hun heel leven op te sluiten in dure gevangenisklinieken die de maatschappij zeer duur komen te staan? Niemand zal het merken, als ze hun broek aanhouden, of men kan ze protheses inplanten wat nu al gebeurt bij mensen die om medische redenen hun geslacht of testikels verliezen en die daar ook mee moeten leven.Ook lauterend en een hele geruststelling voor de slachtoffers en de maatschappij, die efficiënt en kordaat moet beschermd worden tegen die gevaarlijke figuren.

Geen opmerkingen: