Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 augustus 2007

Klimaatgoeroes en adepten plat op hun bek!

Ik had in het verleden op deze blog al enkele keren van leer getrokken tegen de klimaatgoeroe Gore Al en de platte exploitatie van deze wetenschappelijke onzin en manipulatie door zijn adepten bij Groen, de zeer bedenkelijke politici Verhofstadt en Bruno Tobback en de door SPa aangetrokken geflipte Guidone die ze "echt" ziet vliegen. Nu zijn er meerdere wetenschappelijke reacties die de film en de hype van tafel vegen, de laatste komt van het KMI en blijkt te zijn verschenen in het Laatste Nieuws.
Ik vond dit artikel via een andere nieuwssite "In Flanders Fields"en wil het voor de volledigheid en als archief op deze blog plaatsen.
Gaat men nu dringend aub alle geldstelende stomme maatregelen waarmee men inde zakken van de burger heeft gezeten of dit poogt te doen gaan afschaffen? De politieker die dat doet is een held in de ogen van de bedrogen belastingbetaler, de Robin Hood van het Zoniënwoud.
Laat de bedriegende onbekwame politici nu maar een op het scherm en in de andere media opdraven en schuld bekennen aan oplichting of medeplichtigheid daaraan. Laat ook de leerkrachten in het onderwijs een correct wetenschappelijk verhaal brengen, en geen tweede leugen en bedrog als het creationisme.
Laat veel, zoniet alle groenen opstaan en verklaren dat ze minstens naief zijn.
Ik zal het nog maar eens zeggen:
De aardse problemen komen door de te grote menselijke bevolking en de aangroei.
Door de poluerende grote bevolkingsconcentraties in China , Indië, ..
Door de migratie en het reizen, dit laatste als tijdverdrijf en luxeproduct nagestreefd door iedereen, ook de meest groene hulk.
Door de globaliseringen, delocalisatie waardoor grondstoffen tot afgewerkte producten enorme en complexe maar ook gevaarlijke trajecten afleggen.
De bevolking hier stookt geen open vuurtjes meer met van alles wat er voorhanden is, de uitstoot van industrie en energieproductie is minimaal, de veiligheidsvoorzieningen en milieunormen zijn hier zeer hoog. Beslist is nog verbetering mogelijk, maar het grote probleem stelt zich niet hier, en zeker niet op termijn.
In plaats van te juichen over de eigenlijke bevolkingsvermindering hier, staan er een hoop imbecielen te roepen dat de bevolking moet toenemen via immigranten en en de buik van hun vrouwen, om onze problemen op te lossen. Dat is pas kortzichtigheid in de hoogste graad en enkel een tijdelijke oplossing, totdat de zweer barst.
Ik ben atheist, maar als er een god bestond dan is dit de apocalyps die gepredikt wordt.
Veel mensen, en vooral veel mensen van heterogene oorsprong, opvoeding en opvatting op een vierkante meter leidt tot meer ruzie. Oorlog of burgeroorlog onder welke vorm ook is niet af te wenden als aan de overbevolkingstrend en migratie geen einde komt.
Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar naartoe.....

Hier de link naar de vaststellingen van het KMI:
http://inflandersfields.eu/2007/08/kmi-doorprikt-de-groene-leugen.html

Lees ook eens National Geographic van augustus 2007

Geen opmerkingen: