Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

14 augustus 2007

De vampieren ruiken bloed

Na enige stoere oorlogskreten en partijtje luchtboksen, waarbij de gaten in de lucht niet meer te tellen zijn, gaat de formateur de kwetsbaardere toer op.
De VLD- ers en de Spa-ers ruiken het bloed van Leterme. Verhofstadt blijft gniffelend in zijn Toscaanse villa in zijn kist liggen wachten, zijn voortanden reeds gescherpt.. Ondertussen bereiden de stoottroepen zich voor. De blauwe en rode maarschalken en generaals, reeds gehuld in zwarte met rood gevoerde capes, komen steeds vaker en nadrukkelijker in beeld. Marino Keulen haalt reeds alle dagen het nieuws met absurditeiten, maar dat is een voorteken en ook geen nieuws is voor hun nieuws.
De profileringsvoorbereiding voor het geval de formatie zou mislukken en er nieuwe verkiezingen zouden komen. Dit zien ze als een revanchemogelijkheid en ze zijn beslist van mening dat ze dan terug wat uit het dal kunnen klauteren. Slechter dan het 10 juni is geweest kan niet meer denken ze.
Verwacht u maar aan een politiek spektakel waar Shakespeare een mooi toneelstuk had kunnen op baseren.
Ik hoop dat de Vlamingen die schijnheilige Belgisistische multiculturele vampieren doorziet en weerom afstraft, en evenmin Leterme beloont voor het falende mosselgedrag van de CD&V.
Vlamingen hou jullie puntige stokken en hamers klaar. Niets minder dan een vrij Vlaanderen dienen wij na te streven!

Geen opmerkingen: