Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 augustus 2007

Brugs café weigert Indiër met tulband ( en bijhorende dolk?) de toegang.Uitlokking en provocatie van Vlamingen op listige wijze ingezet.

Gaan we nu om de haverklap van die berichten lezen over al dan niet uitgelokte weigeringen van toegang tot horecabedrijven van allochtonen ? Ook een aanzet tot heropenen van debatten over tubanden, sluiers , keppeltjes, burka's? Dit is me dunkt de campagne voorafgaand aan de invoering van de omgekeerde bewijslast en straffen. Dit past in het kraam kader van de geen haat straat campagne, en het diversiteitssticker van Marino Keulen voor de horeca, met als doel de moraal en de zelfstandigheid en vrijheid van de ondernemer en het Vlaamse volk te ondermijnen. Het is slechts een ogenschijnlijk wat ludieke en onschuldige, op het eerste zicht legitieme actie. Maar schijn bedriegt. Onze maatschappij wordt voortdurend ondergraven door de multicul en linkse en groenlinkse maatschappijterroristen die straks alleen nog zullen kunnen bestaan dank zij het geïmporteerde kiesvee.Er wordt niet ondergraven met kranen en bulldozers maar met een lepel, en langzaam maar gestaag en onopvallend wordt de valkuil onder onze voeten voorbereid.Meer provocatieve acties, of uitlokkingen, zullen er in de nabije toekomst plaatsvinden. Daar kun je vergif op innemen.Ik hoop dat de Belgische rechters zich niet zullen laten rollen door de listige perfide advocaten mocht het ergens tot een vervolging komen.Nu met betrekking tot dit bericht in de kranten van 21/8/07, als vervolg op het incident in Hasselt met ene Mahassine ( allochtoon SPa politicus).Autochtone kennissen die er binnenwilden met petje werden er ook geweigerd. Ze konden hun petjes toen wel achterlaten bij de portier met de verwittiging dat ze die de volgende keer niet meer moesten meebrengen.Er werden toen ook enkele andere jongeren met sportschoenen de toegang geweigerd zeggen ze. De portier kon ze moeilijk op hun sokken binnenlaten.De indiër hoeft zich maar aan het reglement te houden. De eigenaar is vrij in zijn eigen zaak te doen en te kiezen wat hij wilt van de kleur van de verf tot het publiek dat hij nastreeft en wat hij er toelaat of schenkt.Als hij teveel of verkeerde criteria hanteert zal dit zijn economische weerslag hebben.Als religieus ingestelde mens heeft de Indiër er blijkbaar geen probleem mee een "huis van verderf" te bezoeken. Normaal horen bij zijn tulband ook een dolk als religieus attribuut.Ik denk dat men het een kris noemt. Veel Sikhs dragen die ook overal mee, doch meestal goed weggestopt onder de kleren. En af en toe wordt hij ook eens gebruikt natuurlijk, als iemand op hun lange religieuze tenen trapt.Moet dit voor de linkse multicul en het CGKR kunnen? Jazeker, want die worden geheel bevolkt door religieuze minderheden en multicul die hards, en gebruikt tegen het Vlaamse volk en haar cultuur.Al die middeleeuwse(of vroegere nog) religieuze voorschriften, houdingen, gevoeligheden, beperkingen, begrenzen het meest de vrijheid van de mens, in dit geval de Indiër, en daar hoor je weer niemand over steigeren bij de krant. Ook is er niemand die de vrijheid van de ondernemer en die van zijn vaste klanten verdedigt, noch die van onze seculiere maatschappij of instelling.Iemand die in Sikh- Indië reist komt daar ook niet een restaurant of café binnen en bestelt er een steak. Maar hier bepalen wij de regels. (Hij zou evenmin in een Marokkaans café een whisky-soda mogen bestellen, of er binnen komen lopen met een kilo varkenspoten in een doorschijnende plastic zak. Dan stond het niet in de krant, tenzij hij ervoor een mes tussen de ribben had gekregen, en dan noch zou het bericht summier zijn en de dader enkel met de initialen benoemd ; bvb M . van Mohammed).Als het een Vlaming was geweest met tulband, hoofddoek of fez, hij had ook nooit binnengemogen in het bewuste café zeggen de vrienden.Kan men het de mensen en uitbaters kwalijk nemen dat een primaire reflex, die voor behoud van lijf en leden, bezit en integriteit als het Pavlov effect het overneemt. De reflex gegroeid uit nare ervaringen met religieuze vreemdelingen, weliswaar vooral, maar niet alleen, met moslim achtergrond. Waar zijn de allochtone meisjes, die nooit de allochtone jongens vergezellen?Meisjes die niet aangeraakt en zelfs niet zouden aangesproken mogen worden door een Vlaamse jongen, laat staan dat er avances van welke aard ook zouden mogen gemaakt worden.Wat komen ze zoeken in de dancings en cafés? Vlaamse hoeren? Een carrière als lover boy?Een beetje keet schoppen met dhimmi's? Een beetje proberen te dealen?De slechte ervaringen hebben horeca-uitbaters en klanten de verdedigingsreflex doen in werking stellen, en zoals steeds zijn de goeden daarvan mee het slachtoffer.Maar vraag niet een angst- of verdedigingsreflex uit te schakelen, diezelfde die de mens ins staat stelt te overleven. De reflex wordt niet alleen meer getriggert door feiten, maar ook door associaties. Zo zal een vlieg die eruit ziet als een wesp, dezelfde reflexen genereren wanneer die rond het hoofd vliegt. En ook zullen alle slangen gemeden worden ook de niet giftige, tenzij men ze heeft bestudeerd en uiteindelijk na lange tijd blijkt dat ze niet alleen niet giftig is , maar ook geen gevaarlijke wurgslang Voorbeelden uit de natuur zijn er met hopen. Anderzijds ervaart men nooit een sexy Naoimi Campbell met een tulband als een probleem of gevaarlijk, maar wel vier arabieren met een Arafatsjaal.
Wie gaat er geen straatje om, zeker als vrouw, voor een kliek Marokkaanse hangjongeren? En dan zeker nog in een donkere straat van een allochtone wijk?
Wie stapt er een islamitisch fundamentalistisch café binnen? Daar moet zelf geen buitenwippers staan!
Maar hoor je daarover een klaagzang van de multicul of het CGKR?
Problemen met anderskleurige vrouwen zijn er haast nooit maar des te meer met de mannelijke zich alles permitterende, dominante macho’s en fundamentalisten uit hun gemeenschap.
Het is het gedrag en de dat bepalend is voor
Wij mogen nooit onze ogen sluiten voor de onderdrukking van de vrouwen die zij verheven hebben tot religie en cultuur.
Onze natuurlijke associaties, reflexen, buikgevoel en gezond verstand zijn niet verkeerd.
Wanneer men de reflex verbiedt, raakt men aan het wezen van het menselijk en natuurlijk mechanisme en integriteit, en dat is nog meer ontoelaatbaar.Vanuit deze benadering is ontoelaatbaar verder wetten, regels en provocatie toe te laten die tot doel heeft de mensen hier murw te krijgen.Er is slecht een oplossing, en dat is het gedrag van allochtonen dermate laten verbeteren dat incidenten allerhande even uitzonderlijk worden als bij autochtonen. Maar dat zie ik helaas niet gebeuren.Er is een veel dieper liggende agenda vooral bij moslims, Arabieren, Maghrebianen, en om niet op te vallen heeft men dit keer een Indiër gebruikt en voor de kar gespannen van hun perfide strategie, en de Indiër heeft zich daarvoor , misschien zonder hij er zich van bewust is, laten gebruiken.Er waren beslist in Brugge nog genoeg andere cafés waar de betreffende Indiër met tulband nog wel terecht kon. Liefst zouden ze hem daar ook ontvangen, zonder tulband of kris, en met zijn zus of vrouw.of sikh-vriendin.

1 opmerking:

Ray van Angeltjes zei

Dag Collega,

Met veel genoegen heb ik je artikel overgenomen op onze blog ! Dank en veel succes.