Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

14 augustus 2007

Een reus die sterft maakt plaats voor duizend kinderen

De roep om verkiezingen te groeperen getuigt van bloedarmoede bij de politieke partijen, en dan vooral de traditionele partijen. Het ontstaan van Europa en de creatie van steeds machtiger wordende gewesten liggen aan de basis van deze ziekte die zowel acuut als chronisch is. Door de cumulatie en de stoelendansen was tot nu mogelijk dat een klein groepje mensen voortdurend in het centrum van de macht en de belangstelling zaten. Hiermee sluiten ze zoveel mogelijk nieuwkomers uit waarmee ze hun hegemonie moeten delen. Daardoor komt hun lange termijn postje en hun dynastieke streven in gevaar, en worden hun echte ambities dienaangaande meer en meer doorzichtig.
Helaas (of beter gelukkig), de cumulaties en stoelendans kunnen niet langer aan de kiezer verkocht worden, vandaar dat ze hopen dat hun huidige media- en populariteitsvoorsprong bij gebundelde verkiezingen hun strategisch voordeel kan bewaren. Bij gespreide verkiezingen zullen ze immers regelmatig uit het blikveld verdwijnen te gunste van andere minder bekenden. De partijbonzen zullen hierdoor minder vat hebben op wie hun opvolgt, en dus daardoor macht in de partij verliezen.
Geen enkele traditionele partij heeft genoeg stemkanonnen om al die lijsten te vullen en dus zal men moeten afstappen van de inteelt en aparatskicultuur.
Geen partij heeft genoeg meelopende en opgeleide slaven om blijvend de rug te
dekken van de reeds jaren aan de macht zijnde clans.
Maar waarom zouden we in deze fase van onze geschiedenis minder verkiezingen moeten houden terwijl in principe de moderne technologie het toelaat dat nog veel vaker en sneller de mening van de burger kan bevraagd worden. Ik weet waarvan ze bang zijn, en U verstandige lezer, ook.
Het is gezond dat eerst een aantal zonverduisterende oude bomen in het oerwoud verdwijnen. Dit geeft kansen aan honderden nieuwe jonge bomen om te groeien, want de mix is belangrijk voor een gezonde evolutie en de overlevingskracht van het politieke woud. De huidige inteelt met zonen, dochters en kleinkinderen van is gevaarlijk. En bovendien, waarom zouden U of ik, Uw of mijn zonen of dochters niet geschikt zijn of in aanmerking kunnen komen voor een lucratieve job? Qua intelligentie, capaciteiten en werkijver zijn er velen die beter kunnen dan ……( vul het lijstje zelf maar in)
Weg altijd die zelfde smoelen op de affiches en de tv. Weg altijd die zelfde komodowaranen met diezelfde giftige beet. Tijd voor nieuwe gezichten, nieuwe ideeën, meningen en oplossingen. Gedaan met door partijen opgelegd stemgedrag en terug naar het eigen buikgevoel het eigen geweten en het algemeen belang van elk der parlementsleden als direct verkozenen der Vlamingen.
Indien men minder verkiezingen nastreeft, wat uiteindelijk moet en zal gebeuren: schaf de provincies af, maak Vlaanderen onafhankelijk en schaf dus de federale parlementen en regeringen af, dan blijven er nog Vlaamse , gemeentelijke en Europese verkiezingen over, en moeten de politici echt eens naar de mensen die zij zo belangrijk beweren te vinden luisteren, en moet iedere politieker meer individueel kleur streven en mening bekennen, zonder al dat gesjacher die intriges en die obscure schimmigheid die we nu kennen. Zo’n onontkoombare aardbevingen die verjonging en wedergeboorte inluiden zijn des natuurs en gezond. (geen excuus voor het archaïsch taalgebruik). Het is de langverwachte ontgifting van de staat en het Vlaamse hard werkende volk dat beter verdient.
Persoonlijk vind ik de mening van elke Vlaming belangrijk, zolang het maar zijn eigen gevormde mening is en niet een geïndoctrineerde, afhankelijke , en geknechte door vakbonden, mutualiteiten, kerkfabrieken,clans, zuilen enz….
Maar aangezien dit wellicht een utopie is laat dan alleen de mensen die dit willen gaan kiezen. Immers: de straf voor het niet geïnteresseerd zijn in politiek is eindigen in geregeerd te worden door zijn inferieuren. (Plato)
De particratie dood, een heil voor de democratie!!!

Geen opmerkingen: