Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

23 augustus 2007

Na Montenegro, Vlaanderen onafhankelijk!

De 650.000 Montenegrijnen zijn na een referendum onafhankelijk en vrij geworden.
Deze onafhankelijkheid werd gesteund door de Europese Unie, en als een volledig legitieme eis aanzien. Ook voordien gaven Tsjechië en Slovakije een vreedzaam voorbeeld.
Wanneer krijgt Vlaanderen zijn referendum en kan Vlaanderen vrij en onafhankelijk worden. We moeten immers niet denken dat wij met ons Belgisch systeem het warm water bezitten of hebben uitgevonden, en dit dan als voorbeeld aan het buitenland moeten gaan voorstellen, integendeel zelfs.
Brussel zou, definitief begrensd, desnoods een apart Europees statuut kunnen krijgen, want Vlaanderen kan best overleven zonder Brussel. Er wonen bovendien alleen maar buitenlanders en rabiate Walen die nooit Vlaams hebben willen spreken.
Welke band hebben de meeste Vlamingen nog met Brussel, behalve een occasioneel museum of theaterbezoekje?
De meeste bedrijven daar gevestigd zouden waarschijnlijk snel voor het polyglotte en internationale Vlaanderen kiezen.
Gedaan met al dat communautair gezever, verbannen de corrupte PS, weg de transfers, eindelijk zelfbestemming!
Weg ook het koningshuis, de “pomp and circumstances”, de lobbyende oude en nieuwe adel, en de kosten van deze anachronistische poppenkast. Teruggebracht tot de folklore waar het thuishoort voor hen die nog wat heimwee hebben naar vroeger en veel vroeger.
Meteen hebben we dan alleen nog maar één stel ministers , in aantal teruggebracht tot een strikt minimum, een veel kleiner ambtenarencorps, bvb omdat niet alles voortdurend moet vertaald worden , snellere beslissingslijnen, kortere procedures, geen transfers meer, geen blokkeringen, compensaties of politieke sabotage meer. Leesbaardere en ondubbelzinnigere wetten niet vertaald uit het Frans. Doorzichtigere en eenvoudigere democratie.
Meteen kunnen we dan ook de senaat en de provincies afschaffen ( waar we niet veel meer van horen sinds Stevaert’s troonsbestijgng), want waarvoor dienen die nog. Rampenplannen kunnen beter gecoördineerd worden door bekwame aangeduide brandweer- of legerofficieren.

En waarom zouden we er wat op tegen hebben dat Wallonië daarna wat meer aanleunt bij Frankrijk? Dat is hun cultureel recht.
Nee, de walen kunnen onze vrienden zijn en blijven, en nog even graag en vaak kunnen we er op vakantie gaan. Onafhankelijkheid hoeft niet kleingeestig als een vechtscheiding te verlopen, maar edelmoedig met visie en respect.

Wat met de inboedel? Dat is best te taxeren, en dit zijn materiele dingen die niet gaan lopen, hoogstens gepast onderhoud vergen waarvoor afspraken kunnen worden gemaakt tot de definitieve toewijzing. En wat als een schilderij nu voortaan in Luik of Antwerpen zou hangen ipv in Brussel?
Bovendien is daar nog de arbitrage van de Europese unie en gerechtshoven mogelijk en aangewezen.

Geen opmerkingen: