Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 augustus 2007

Groene Griezel Geysels


Uit welk links ei die man is gekropen weet ik niet en evenmin waarom hij de status van minister van staat heeft verdiend, noch waarom hij zijn enggeestige mening mag komen ventileren. Tetzij hij als schaamlapje of excuustruus wordt gebruikt naar zijn achterban toe. Ik vertrouw die man niet, en ben er zeker van dat dit een van de gevaarlijkste figuren is die hier rondlopen. Geen werkgever zou zo'n man ooit in dienst nemen ( of toch niet lang, ocharme). Daarom hebben zijn bewonderaars ergens een gekunsteld baantje voor hem gezocht en gevonden; gelukkig op een plaats waar hij geen schade kan aanrichten, behalve aan zijn weldoeners.
Als hij het voor het zeggen had ging alles wat rechts was, en dat is iedereen (want links van hem gaapt de afgrond), met dichtgenaaide mond de brandstapel op.
Gelukkig gaat die man het nooit voor 't zeggen krijgen, en mag hij hopelijk nooit een uniform dragen. Hij zou alleszins niet misstaan in het land van Chavez of dat van Kim il Song.Hij draagt mee de verantwoordelijkheid voor de politieke impasse, en straks gaan alle Republikeinse Vlamingen die de onafhankelijkheidsgedachte koesteren hem daarvoor wellicht nog dankbaar moeten zijn.
Hij mag van mij zeggen en denken wat hij wilt, want ook voor hem moet de vrijheid van mening gelden die hij anderen graag zou ontzeggen. Gelukkig hebben de slimme Vlamingen, op een paar procenten na die niet over die gave beschikken en niet te veranderen zijn, die vent ook goed door, en huiveren zij met mij mee van die man met twee gezichten, gespleten tong en donkerrode agenda.

Geen opmerkingen: