Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

26 augustus 2007

Godsdienst: de grootste zwendel

Ik ontdekte dit bericht, en ik dacht er veel bij. Veel te veel om neer te schrijven, veel meer dan ik tijd heb die mij rest.
Als men niet gelooft, moet men elk beetje tijd nuttig besteden wellicht ?
Maar ook zij die onomstotelijk geloven, twijfelen.
Wat als god niet bestaat en men zich voor iets wat niet bestaat heeft opgesloten in een klooster?
Zich leuke dingen heeft ontzegd?
Geen fysieke liefde heeft gekend, maar ook geen echte slechts platonische liefde voor een ander mens, in plaats van een platonische liefde voor iets dat niet bestaat, slechts voor een begrip, een beeld, een gevoel, een dogmatisch geindoctrineerd wezen?
Heel veel plezierige dingen gemist hebben omdat dit taboe was, en/of dit enkel vergezeld van een groot schuldgevoel en veel gebedjes en zelfkastijding dit plezier en genot bij uitzondering kon beleven?
Geef mij dan maar het leven van een atheist, ik weet tenminste wat ik heb gehad, al zal dat steeds te weinig zijn. En ik geef toe ook ik zou wel langer willen leven.
Maar zelfs de meest gelovige mensen hopen op een zeer lang leven, en dat wensen ze elkaar ook steeds toe, samen met een goede gezondheid.
De enige uitzondering is de zelfmoordterrorist, verblind door het martelaarschap, de vele maagden en de rijstpap met gouden lepeltjes die op hem wachten.Ik heb medelijden met die denkbeeldige onbestaande maagden die zulk een macho moeten behagen en dus daarna zondig en geen maagd meer zullen zijn.

Moeder Teresa twijfelde aan het bestaan van God
25/08/2007 23:40
NEW YORK 25/08 (BELGA) = Moeder Teresa heeft haar leven lang getwijfeld aan het bestaan van God. Dat blijkt uit brieven die binnenkort worden gepubliceerd. De brieven zijn opgenomen in het boek "Mother Teresa: Come Be My Light" (Moeder Teresa: kom en wees mijn licht), dat volgende week op haar tiende sterfdag zal worden gepubliceerd. Het boek bevat ruim 40 brieven die de Albanese katholieke non, die zich haar leven lang in Calcutta aan de armenzorg heeft gewijd, in de loop van 66 jaar schreef. Ze schrijft over de "duisternis", "eenzaamheid" en "marteling" die ze doormaakt. "Waar is mijn geloof ? diep in mij, waar niets dan leegte en duisternis is ? mijn God ? dit onbekende lijden doet zoveel pijn ? ik heb het geloof niet", zo valt te lezen in een ongedateerde brief die aan Jezus is gericht. "Als er een God is ? vergeeft u mij alstublieft ? als ik tracht mij tot het Paradijs te wenden ? dan is er zo'n schuldige leegte..." "Ik roep, ik klem mij vast ? en niemand antwoordt mij ? niemand om mij aan vast te klampen, nee, niemand ? ik ben alleen". (BVH) ./. ()

Geen opmerkingen: