Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 augustus 2007

Ook al gelooft men in elfjes of een goddelijk gereïncarneerd varken

Regelmatig lees ik tussen de lezersbrieven van kranten reacties van allochtone "nieuwe Belgen" of gewoon "allochtone inwoners" zonder Belgische nationaliteit.
Meestal komen ze daar hun gemeenschap verdedigen, en ik denk dat dit de gematigde, goed Nederlands beheersende, groep is die hun aanwezigheid en hun verschillende levenswijze en visie komen rechtvaardigen.
Helaas eisen ze zich (on)rechten toe die haaks staan op goed staatsburgerschap, en die niets te maken hebben met cultuur noch met loyauteit tav het land dat hun heeft opgenomen en waarin zij hun plaats claimen.
Recent verscheen er op de lezerssite van het Nieuwblad volgende post waarop u verder mijn reactie kuntr lezen:
Ik allochtoon
Ik ben een allochtoon van Turkse afkomst met de Islam als godsdienst. Ben geboren en getogen in Belgie, vlaanderen om precies te zijn. Mijn vader heeft 25 jaar in een koolmijn 800 meter ondergrond gewerkt, nooit heb ik hem ooit zien klagen, hij heeft mij geleerd dat we dankbaar meoten zijn mzt wat we hebben ook al is het leven niet altijd wat wij willen. Hij was een man met een ijzersterke wil die altij werken in gedachte had. Hij heeft ook bijgedragen op zijn manier dan wel aan de welvaart in Belgie. Ik ben nu volwassen en heb mn eigen gezin werk heel hard en betaal mn belastingen altijp op tijd, ik ben altijd dankbaar geweest dat ik hier mocht geboren worden en met wat ik heb, ook al werk ik ongeveer 10 uur per dag. Ik ben trots op mn afkomst en heb respect voor mn medemens welke kleur, ras en geloofsovertuiging dan ook. Ik zal altijd opkomen voor wie ik ben en duidelijk maken dat ik trots ben voor xie ik ben ook al zal het sommige mensen in de verkeerde keelgat schieten die proberen mij en mensen zoals ik als een boeman te laten overkomen. Omdat zij denken dat alle kwaad in Europa en vlaanderen te wijten is aan Moslims en Allochtonen. Ik zal altij mijn ongezouten mening uiten ook al komt het heel hard over. Sommige mensen zullen me vragen om mij te verontschuldigen, mij proberen het zwijgen op te leggen en mij op de eerste vliegtuig richting land van afkomst sturen, tegen die mensen zeg ik ' forget it ' jullie zijn toch digenen die opkomen voor vrijheid van meningsuiting is dit niet dubbelzinnoigheid wat U nu doet ? Mij krijgen ze zeker eb vast nooit stil ik zal ervoor gaan tot op het einde om duidelijk te maken dat ik ga voor de waardes waar ik in geloof en zeg ik ben een Belg van Turkse afkomst en een Moslim. Ik hou van belgie en ben dankbaar maar voor die minderheid die probeert mij zwart te maken omwille van mn afkomst, geloofsovertuiging of bruine huidskleur zullen mij nooit zien weglopen.
Hayati Canli
Aan Hayati Canli en andere Turkse bezoekers
Ik hou van Vlaanderen, maar nog meer van Turkije en de Turken?
Ik doe mijn legerdienst daar, en in geval van, een al dan niet gewapend conflict, kies ik de kant van de mijnen?.
Ik hou mij het recht voor om de koran te laten primeren op eender welk recht hier?
Als het hier economisch slechter zou gaan emigreer ik niet en blijf ik toch hier werken en belasting betalen uit solidariteit met de Vlamingen.?
Wanneer ik ooit een bedrijfje zou hebben zal ik nooit positief discrimineren ten voordele van mijn landgenoten of religieuze broeders?
Mijn kinderen mogen zelf kiezen waar ze in geloven,ook al worden ze atheïst, en mijn dochters zullen dezelfde vrijheden en mogelijkheden kennen als mijn zonen.?

Vertel ook eens wat uw standpunt is over de Koerden, de genocide op de Armeniërs,het probleem Cyprus,de scheiding/koppeling van religie en staat, de recente aanval samen met Iran op de Koerden, het verband tussen de Islam en terrorisme, de aanpak van criminele allochtone jongeren en hun ouders, hoe u denkt over joden en Israel, over scheiding en gelijkheid van jongens en meisjes, over uw aanpak van de legale en illegale immigratie ook uit Turkije,de dubbele of meervoudige nationaliteit,de gettovorming, de verspreiding en de wijze van verspreiding van de islam en het omgaan met afvalligen, enz... ???

Verder nog een bedenking: ook veel Vlamingen en Walen hebben in de mijn moeten werken en nog veel erger dan dat in de voorbije eeuwen. Trouwens wat was er van Uw familie geworden mocht ze ooit in Turkije zijn gebleven? Waarom verlieten ze Turkije en waarom is een terugkeer naar Turkije uitgesloten alhoewel U de taal en de gebruiken nog zeer goed kent en ook Turkije inmiddels zeer veranderd is? Leeft er dan geen wij zij gevoel bij de Turkse gemeenschap ( en ook bij Marokkaanse of overkoepelend Islamitische ) en is er geen onderstroom pro machtsverwerving, kolonisatie of overname op termijn aanwezig?
Als U nooit een van ons zult worden, gaat u altijd een van hun blijven?
Ik besluit nog met het woord respect, dat ik heb voor alle mensen die hier werken en belastingen betalen, en zich gedragen volgens onze eeuwen bevochten rechten en vrijheden, om het even of dit nu eskimo's , Turken of Maori's zijn. Maar daar horen nog meer randvoorwaarden bij zoals u uit mijn vragen en bedenkingen wel kunt afleiden.
U bent een braaf mens denk en vermoed ik, en op zich is dat een kwaliteit die ik zeer apprecieer. Ik heb er absoluut geen bezwaar dat de brave legale hier verblijvende mensen, in onze betekenis van deze expressie, hier zouden blijven, maar ook niet dat ze zouden terugkeren. Het zijn vooral de aantallen, de concentraties en de gestelde eisen en uitzonderingen die problematisch zijn, niet hun huidskleur.
En wat men gelooft, vrij van elke indoctrinatie en manipulatie,blijven net zoals vrijheid van spreken en eigen mening absoluut en totaal, ook al gelooft men in elfjes of een goddelijk gereïncarneerd varken.Geloof me gerust, ik ben ook een vriendelijk, braaf en beschaafd mens en waarschijnlijk zullen wij met elkaar respectvol overeenkomstig kunnen omgaan mochten we elkaar ontmoeten. Maar stelt U zich eens een omgekeerde situatie voor van Vlamingen in Turkije, Marokko of elders in een Arabisch of Islamitisch land?

Geen opmerkingen: