Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

13 september 2007

Bin Laden lacht


Na 9/11 zijn Vlaanderen en ook Europa veranderd
Dit is de capitulatie van Europa en Brussel voor de Islam, en voor deze Jihad zijn zelfmoordvliegtuigen overbodig geweest.
Ons eigen volk gekwetst en uitgeschakeld, niet door friendly fire, want dat zou een spijtig ongeluk zijn, maar door collaboratie.
Na de onderdrukking door Waalse strijdkrachten werd een nieuwe gebeurtenis aan de Vlaamse en Europese geschiedenis toegevoegd, al zal dit pas binnen 100 jaar in de geschiedenisboeken vermeld worden.
Hiervoor zullen koppen rollen denk ik, en hoop ik.. Waar blijven de Vlaamse politie en leger? Laten die op de Vlamingen kloppen? Of is Befehl ist Befehl? Blijven Vlamingen in dienst van de corrupte PS en de machtsmisbruikende PS burgemeester, die grondrechten kan verbieden voor zijn eigen perfide politieke agenda, en laten ze zich beoordelen en veroordelen door de PS benoemde rechters en Raad van State. Ook diegenen die de andere kant uitkeken en nog uitkijken zijn niet zonder schuld al kunnen zij het nog goedmaken..
Wanneer volgt de reactie, de revolutie, de staatsgreep?
De geschiedenis leert dat de Stasi, de Securitate en hun leiders en collaborateurs ooit hun straf kregen. Om het met de woorden van een socialist Tobback te zeggen, en later toegepast : “dan zullen we wel een rechter vinden die ze zal veroordelen.
Loontje komt om zijn boontje , en deze incidenten tonen aan dat ze voelen dat het niet lang meer zal duren. Elk communistisch regime eindigt uiteindelijk op dezelfde manier.
Waar blijven de stemmen van de Europese parlementariërs, die voortdurend via snoepreisjes op onze kosten de hele wereld inclusief de USA de les gaan spellen over mensenrechten, en overal zich gaan moeien bij campagnes en verkiezingen, en nu, oh schande, hun mond houden!
Kan Brussel nog de hoofdstad van Europa blijven?.
Het antwoord op deze vraag: als het regime er niet verandert en Thielemans zijn kop rolt niet: NEE!
Willen wij een Europa en een Europese hoofdstad die haar volk bedriegt en uitverkoopt? Die rechten, referenda en vrijheden terugdringt zonder rekening te houden met haar burgers?
Als wij van Europa niet de bescherming en hulp bekomen die wij als volk verdienen, ons juk niet kunnen losgooien van de dan hoeft Europa voor mij niet meer. Dan stem ik NEE tegen Europa en haar grondwet zoals de Fransen en de Nederlanders. Dan steun ik de argwaan van de Britten en de Zweden en waarschuw ze, niet naderbij te komen en hun eigen identiteit en soevereiniteit niet op te geven voor iets dat slechter is; integendeel afstand te houden of te nemen.

Geen opmerkingen: