Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

20 september 2007

Bewijzen op tafel !

Dat De Gucht aan een parlementaire onderzoekscommissie of een onafhankelijke "jury" van experts maar eens bewijst dat de "operatie De Boeve" geen 600.000 € heeft gekost?
In welke rekeningen vinden we trouwens het losgeld geboekt dat betaald is onder de vorm van de financiering van een smoesproject in de boevenstaat?
Dat dit geen 600.000€ gekost heeft, maak dat uw kat wijs Mr De Gucht, maar niet de pientere Vlamingen en journalisten.
Wanneer komt er een klokkenluider vertellen hoe het allemaal is gegaan? Misschien tegen een kleine beloning?

Geen opmerkingen: