Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 september 2007

Ik zou wel eens willen weten

Alle dagen ontdek ik, en waarschijnlijk met mij vele Vlamingen, redenen waarom het met dit land niet verder kan.

Een goed voorbeeld daarvan zag ik in Terzake van 19/9/07 over de Stichting Biermans-Lapôtre in Parijs.
De Franstalige oud-directeur, die niettegenstaande reeds 2 jaar met pensioen nog steeds de appartementen betrekt in dit riante huis, zeg maar kasteel, ligt overhoop met de nieuwe Nederlandstalige directeur die er met zijn duimen moet draaien. En de voorzitter van de raad van beheer is de Belgische ambassadeur in Parijs: Pierre-Dominique Schmidt van PS signatuur. De man die door Karel De Gucht uit zijn functie werd ontheven wegens fraude, en die er volgens diverse bronnen, op kosten van ons belastinggeld, er een liederlijk leven leidt, en gekend is in de fuivende homogemeenschap van Parijs en elders

Ik kan het niet laten, en ik zou er misschien mee moeten stoppen, want naar zulke programma's kijken en de kranten lezen is niet goed voor mij want dan maak ik mij boos.

Ik hoop met mij vele Vlamingen, maar al heeft het maar één mens bekeerd tot de club van de Vlaamse onafhankelijkheid, dan heeft dit programma al zin gehad, en dat brengt mijn bloeddruk dan gelukkig terug op een normaal peil. Het stemt me daarna, met vertraging weliswaar, een beetje vrolijk, want daardoor komt ons doel dichterbij.

Meteen rezen er tijdens en na het programma een aantal vragen waarop het programma geen antwoord gaf. Een beetje oppervlakkige journalistiek denk ik dan.

Vele van de onbeantwoordde vragen zijn wellicht voor velen rethorisch maar voor anderen , waaronder Belgicisten niet. Een aantal van deze vragen zijn wellicht te lastig voor de overheid om ze te beantwoorden.

Ik stel ze daarom hieronder maar even, en ik hoop dat er iemand mij een antwoord op kan bezorgen, al weet ik dat die kans heel klein is want deze gegevens worden al jaren goed afgeschermd voor de kiezer en belastingbetaler.

Ik zou wel eens willen weten...

Hoeveel van die instellingen zijn er zo??? is de vraag die de volgende voorafgaat:

Door wie dit studentenhuis, of zeg maar studentenkasteel, in Parijs echt gebruikt wordt, wat dat kost en wat dat opbrengt.Wonen daar echt studenten?Blijkbaar al wel een reeks ambtenaren met een onduidelijke opdracht,in riante apartementen.Ja wat is de juiste opdracht? Toch wel duur voor een kamerbibliotheek en een fietsenuitleendienst.Ik kan goed geloven dat er gekibbeld wordt over zo'n snoeppostje voor 15 jaar, dat velen met een universitair diploma ook wel zou willen. Hoe kom je aan zo'n postje en waar verschijnen die vacatures? Niet te verbazen dat de afgezette frauderende feestvierende ambassadeur daar zijn oog op liet vallen om veerder te fuiven op onze kosten. Ik ben zeker dat dit weer een Waals bastion is waarvan men zich in politieke kringen gretig bediend. Dit is de eerste keer dat ik van dit studentenhuis in Parijs hoor, al ken ik Parijs vrij goed.Misschien is dit een van de overbodige luxepaardjes die we beter een halt toe roepen, of misschien van de hand doen.

Geen opmerkingen: