Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

12 september 2007

Moslim weigert mannelijke gynaecoloog bij risicobevalling

Aan hoeveel vrouwen heeft dit al het leven gekost. Aangezien er in de moslimlanden vrouwen nauwelijks of niet mogen studeren, zijn er haast geen vrouwelijke artsen. In die landen is een vrouw gewoon minder waard, en laat men ze desnoods creperen, of men koopt er een andere of twee andere. Vrouwen die door gebrekkige prenatale en postnatale zorgen na de geboorte van hun kind aan urineverlies leiden worden gewoon verstoten en als stinkende melaatse behandeld. Een vrouw die niet kan werken, het huishouden niet meer kan doen of geen kinderen meer kan baren is minder waard dan een schaap of een kameel.
Dit kan niet langer. Die man moet worden opgepakt wegens het weigeren van hulp aan mensen in nood en het vormen van een gevaar voor het leven van zijn vrouw.
Gisteren 11/9 zijn er voor veel minder, en juist omdat er geprotesteerd wordt tegen deze islam en deze praktijken, mensen in elkaar geslagen, geboeid afgevoerd en behandeld als gevaarlijke criminelen. En deze man zou men los laten lopen en hem en zijn geloofsgenoten, zelfs door niets te doen, nog aanmoedigen om in die richting verder te gaan?
Voor mij is het genoeg! Zet die achterlijke mensen uit het land enkele rit Pakistan met nog een trap onder zijn ... erbij.
De vrouw van haar kant heeft het recht, zelfs de plicht ten aanzien van haar persoonlijke integriteit en ter ondersteuning van haar lotgenoten, direct een voor haar voordelige scheiding aan te vragen. Multicul idioten die dit gedrag willen goedpraten, bagatelliseren of accepteren moeten direct naar Geel, naar het instituut waar men psychiatrische patiënten behandelt. Het moet deze linkse figuren vooral verboden worden om zich ooit nog progressief te noemen en zich voor te doen als verdedigers van de rechten van mensen
De arts en de kliniek moet klacht indienen wegens obstructie, en... waar zat de veiligheidsdienst van de kliniek of de politie om die achterlijke vent buiten te zetten?

Geen opmerkingen: