Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 september 2007

Vlaams Ethisch Beleggen en Ondernemen. Het is nog veel erger dan ik dacht!Ongelofelijk het geweld dat is gebruikt tegen de betogers en de verkozenen van het Vlaamse volk. Waalse troepen hebben ze erop losgelaten, en geen geweld werd geschuwd. Dit is de militaire wraak die de Walen op ons nemen. Dit kan en mag niet ongestraft blijven! Hier moeten we tegen ageren! Hiervan moet Europa en de Wereld kennis nemen. De beelden die zijn genomen tijdens de kleine betoging in Brussel doen iedereen huiveren van deze securitate-staat nog steeds geleid door Walen en kaviaarsocialisten.
De lafaards, zoveel lef hebben ze niet wanneer de relschoppende moslims Borgerhout Charleroi of Brussel in brand steken etalages van gewone mensen ingooien en auto's af fikken.
Nooit, nee nooit zal ik nog thuis blijven zitten wanneer tot een betoging wordt opgeroepen zolang Vlaanderen niet onafhankelijk is.
Meer dan ooit, en nooit was het harder nodig, moet ons volk zich verheffen, zich verzetten met alle middelen tegen deze Waalse onderdrukking, tegen de beperking van ons spreekrecht, tegen de PS-mafiosi, tegen Waalse militairen die Vlaamse burgers slaan.
Niet eerder zal ik rusten tot Volk Staat wordt!! Op mijn trouw en dat van mijn familie, die deze beelden met afschuw zagen, kunnen onze volksvertegenwoordigers en het Vlaams Belang rekenen!
De boemerang keert harder terug in de Walen hun gezicht, daar mogen ze zeker van zijn.
Brussel, Wallonie en zeker de PS-sers hebben geld nodig, veel geld om hun multicul achterban te kopen en rustig te houden.
We sluiten daarom zoveel mogelijk de geldkraan, vertragen de geldstromen, gaan voor elk Brussels initiatief dwarsliggen, protesteren steeds en belasten hun werking en verhogen hun kosten. Weigeren in Brussel en Wallonië nog één woord Frans te spreken. We kopen geen Waalse of Brusselse producten meer en gaan er niet meer op vakantie.
Alvast zal onze familie als ondernemers en consumenten geen Euro meer in Brussel of Wallonie investeren. Wij zullen erop toezien dat geen Euro nog naar ginder gaat via beleggingsfondsen of aandelen. Laat het ons het Vlaams Ethisch Beleggen en Ondernemen noemen.
Als we de kaviaarsocialisten met iets op hun knieën krijgen dan is het wel hiermee, via de portemonee

Geen opmerkingen: