Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 september 2007

Wanneer koeien mond en klauwzeer hebben zijn de grenzen gesloten.

Er worden dan schutkringen ingesteld. vervoer van dieren wordt dan verboden. Nochtans is deze ziekte niet gevaarlijk voor de mens. In Congo daarintegen breekt er Ebola en tyfus uit, besmettelijk en dodelijk voor de mens.Nochtans wordt er geen reisverbod opgelegd, hoor ik niet over grenscontroles en rigoureuze sanitaire maatregelen. Zo hoorde ik niets van een reisverbod voor mensen toen de vogelgriep in Zuid-Oost-Azië uitbrak, terwijl die juist gevaarlijk en besmettelijker zijn voor andere mensen. Zo zijn er zeer veel ziektes terug geïmporteerd door de migranten en de wereldreizigers. Denken we maar naar de enorme toename van TBC. Zou het niet beter zijn quarantaine periode in te lassen voor dergelijke gebieden, en verplichte tests en medische rapporten voor inscheping? Mensen die met een besmettelijke ziekte op het vliegtuig zitten kunnen het hele vliegtuig aantasten.
Jullie denken dat dit te veel op een rampenfilm lijkt?
Nochtans is dit veel serieuzer en erger dan de varkenspest, gekke koeienziekte de blauwtongziekte enz..., maar horen we dan kreten van de Groenen?
Nog een reden om onze grenzen beter te beveiligen en af te sluiten voor ongecontroleerd reizen en migratie.Bovendien een asielzoeker met een ziekte kan niet het land worden uitgezet en wordt hier gratis behandeld. Dit leidt er toe dat er veel ernstig zieke mensen,chronisch zieken of mensen met zulke kinderen hier naartoe komen afgezakt.Daarop is ons systeem niet voorzien, niet berekend , en niet bedoeld.Hoe erg ook wij kunnen niet de kliniek of de OCMW van de wereld spelen.

Geen opmerkingen: