Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

04 april 2009

Hopelijk echt de laatste show

Geeuw.
Wat een saaie bedoening, met altijd maar dezelfde poco-gezichten en multicul- BV's.
Ook nu worden alle politiekers, vrienden van de VRT, gerecycleerd tot de corrupte Willy Claes toe.
Spelprogramma's en Laatste Shows ten dienste van de verkiezingen die ze weer gaan verliezen op de volgende zwarte zondag.
Alle kranten brengen deze exit van Van Wijck unisono als nieuws. Dit is wat de mensen bezighoudt of moet bezighouden, vinden ze.
Uit de lofartikels onthield ik:
De 'enige' verdienste van Van Wijck(?!!): cit "... een ander decor. Van Wijck verving onder andere de bekende sofa's van De Laatste Show door een klassieke talkshow-tafel.".
Geeuw, een tafel.
Hopelijk dra echt de laatste show.

Geen opmerkingen: