Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

09 april 2009

Kom het nog eens uitleggen Stefaan? De dans der zwarte jurken.


Een cameraploeg van de RTBF en journalist Deborsu (die poogt een echte journalist te zijn en daarvoor enig respect verdient) zijn erin geslaagd een nacht door te brengen in het Brusselse justitiepaleis. Ook in Namen konden ze het gebouw en de griffie binnenwandelen en dossiers inkijken.
De cameraploeg liet zich 's avonds opsluiten in het Brusselse justitiepaleis waarna de journalisten ongestoord hun gang konden gaan. Ook daar konden ze in de griffie allerlei dossiers gewoon inkijken. Vijf jaar geleden slaagde de RTBF daar ook al in.
"Philip Hendrickx van Justitie geeft toe dat er nog werk aan de winkel is." Dat is pas een understatement!

"De laatste jaren zijn er ontzettend veel inspanningen geleverd om de beveiliging van de gerechtsgebouwen op een behoorlijk niveau te brengen, maar er zijn toch nog gebouwen waar die inspanningen nog niet ver genoeg gevorderd zijn." wist hij te communiceren als een 'communicant'
In Brussel werd intussen wel veiligheidspersoneel aangeworven zegt men, dus ik kan daaruit concluderen dat Namen nog jaren moet wachten.

Justitie wacht echter al een jaar op een advies van de Dienst Monumenten om er camera's te mogen hangen. Tsjonge, dat moet een zware job zijn. Of misschien weer niet genoeg mensen en middelen om zulke eenvoudige dossiers af te handelen? In een KMO'tje kan elke secretaresse dat in een paar minuten afhandelen.

De wollige tjeef Stefaan De Clerck mag weer eens komen uitleggen hoe dit allemaal kan. En wees gerust hij heeft er een "goede" verklaring voor, opgesteld door zijn hulptjeven. Dat hij en zijn partijgenoten al haast twee eeuwen dit land regeren onder toeziend oog van hun vorst in Laken en de gezant van god op aarde in Rome, en dus verantwoordelijk zijn voor al die toestanden, dat lijkt de burger zich niet vaak genoeg te herinneren. Stefaan, voor de vrienden, is trouwens zelf al leider geweest van het departement, tot Dutroux hem een uitweg bood om ook te ontsnappen uit het labyrint en het strontmoeras dat justitie is. Hij was wellicht blij ontslag te kunnen nemen als je weet hoeveel werk daaraan de winkel is, aan hoeveel heilige huisjes er niet mag geraakt worden, en tegen hoeveel zere schenen er moet getrapt worden. Het gerecht is wat ze er zelf van gemaakt hebben: een gepolitiseerd, egocentrisch, narcistisch nest dat ver van de idee van gerechtigheid en de scheiding der machten staat. Het zit helemaal niet vol van wijze, onfeilbare, ervaren mensen zoals men die zich als kind voorstelde. Het zijn maar gewone mensen, vaak nog niet eens met voldoende gezond verstand om thuis hun eigen lamp te vervangen(de recente uitzondering daargelaten) maar wel met de juiste zwarte of anderskleurige toga, die ver van elke realiteit staan, en die hen rücksichtlos eigenwijs, arrogant en haast goddelijke gevoelens bezorgt. De meesten studeren rechten vanwege het aanzien, het gevoel van macht, de hoge verdiensten, de carrièremogelijkheden, om te kunnen oordelen over het plebs,.... Weinigen vanuit authentieke roeping in rechtvaardigheid en met oprecht en echt talent. Gelukkig zijn er ook goede, anderen, die wat graag zouden veranderen, maar ze staan niet op, ze durven niet. Ze denken aan hun carrière, hun kinderen, de heksenverbranding die zou volgen op de volgende sabat en de dans der zwarte jurken.
Gerecht en gerechtigheid zijn twee verschillende dingen.
Misschien was dat altijd al zo, maar daarom moeten we nog niet stoppen met te trachten het te verbeteren en grote kuis te houden. Congo een kopie van België en wij een kopie van Congo.
ps: en nee ik ben geen misdadiger, en ook niet geweest. Alleen een kritische ontgoochelde boze Vlaming die op 7 juni op nr 7 stemt. CHANGE heet dat wat ik wil.

4 opmerkingen:

Fee zei

HIhi, om te lachen: op de staatsveiligheid werken moordenaars en terroristen, op justitie loopt het vol onbekwame partij idioten, den Belgique is een rotte appel; een schande voor de Weireld.
dat hebde gij goe geschreven Griffon jongen, doe zo voort en de klokken van Pasen zullen u veel eitjes brengen. Als 't maar geen rotte zijn, want de heren miskleunen kunnen niet tegen kritiek, al is die nog zo eerlijk en de nagel op hunne lompe kop.

Fee zei

de'r wordt hier maar weinig gereagluurd en geschrijft. de Vlaming hij Zwijgt, ook als hij niet Willem heet.

Allee, sterke mannen en vrouwen, laat eens van jullie horen zeg. De Griffon doet dat hier ni voor niks hé, KEET MOET ER ZIJN, ambras in de klas !

Fee zei

een kleine opmerking: in plaats van 'PARTNERS IN CRIME' hadde beter geschreven: partners in lompe onnozeligheid en onkunde. De arme kinders.

Anoniem zei

Mooi geschreven artikel, beste Antoine,...raak zoals altijd.

Een vraagje aan Fee: 3 artikels, kort na elkaar...ben je "aan de EPO ?
{(:-))}