Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

05 april 2009

Ze vergissen(?) zich met een nul en minimaliseren het gevaarHet zou ook kunnen dat ze zich met twee nullen vergissen(?) in de multicul-pocomedia.
Want in hun internetkop schrijven ze eerst "Duizenden migranten ondanks migratiestop".
In het artikel blijkt het dan om 110.000 immigranten per jaar te gaan, en het officiële netto instroomsaldo 64.489 is. Dat zijn dus tienduizenden mensen, ja eigenlijk al honderdduizenden.
In de kromme logica van het CGKR van Youssouf De Witte, hadden ze ook kunnen schrijven tientallen immigranten, maar dat zou te hard opvallen.
Dit is niet zomaar een kromme logica maar doortrapt gewild krom denk ik.

En dan moeten er nog de duizenden illegalen worden bijgeteld die hopen binnen 5 jaar geregulariseerd te geraken, of die hier een naïeve vrouw vinden om mee te huwen.
En ja velen, de meesten waarschijnlijk zijn quasi of volledige analfabeten.
Een beetje kunnen rekenen en een beetje Vlaams, Frans of Engels kennen, juist genoeg om een brood te kunnen kopen, daarmee vinden ze hier nooit een job.
Waar zouden ze dan werken?
Als poetsvrouw/man als babysit, tuinklusser of au pair bij de politici, de Eurocraten, de internationale jet- setters.
Wedden dan Madammen Milquet of Onckelinckx er zo een paar rondlopen hebben om hun huishouden te doen? Dat heeft bij hen niets met mensenhandel te maken maar met het kennen van de mogelijkheden, en uit humanitaire overwegingen.

De criminaliteit kent haar oorsprong bij de durvers en ervaringsdeskundigen onder de migranten. Ze komen uit een land, een continent van duizenden conflicten, waar van kinds af geleerd wordt altijd eerst te schieten of te steken, en hoe ze dat moeten doen.
Uit de continenten zonder papieren naar een land in Europa waar er in de praktijk ook geen nodig zijn, en waar toch niet kan geweten zijn welke daden er op de kerfstok staan.
Als daar ook eens een soort DNA test voor bestond(?).
En dan zijn er nog hun mentaliteit, hun arbeidsethos, hun culturele kloof met ons, hun psychologische en medische problemen, hun wijze van kinderen opvoeden, hun omgang met vrouwen, hun maatschappijvisie, hun achterlijkheid. ( Niet dat ik vind dat elke gekleurde of blanke migrant/buitenlander die eigenschappen bezit, maar bij velen is dit de regel)

Of gaan we al die migranten hier eerst heropvoeden, ze leren lezen, schrijven, rekenen? Ze op een drafje een diploma bezorgen waar onze kinderen 15 of 20 jaar dagelijks voor naar school gingen.?
Of gaan we ze positief discrimineren en hen een schaarser geworden job bezorgen, zodat onze kinderen met hun kennis, scholing en softe opvoeding zonder speelgoed mes of geweertje, laat staan echte wapens, de stempeltoekomst tegemoet gaan? (zolang dat nog duurt)
Gaan we al hun fysische en mentale gezondheidsproblemen oplossen zonder dat ze hiervoor ooit een bijdrage leverden?
Grenzen dicht Youssouf De Witte, potdicht behalve voor hooggeschoolden en ondernemers die door hun immigratie hun thuisland niet verarmen, die een vast normaal arbeidscontract hebben en een garantiestelling van de werkgever.
Dan nog moet dat geen permanente immigratie en verblijfsvergunning zijn.
Na hun vertrek, dat onherroepelijk op het einde van het contract vast moet staan, maken ze opnieuw plaats voor andere zoekers die staan te trappelen om een centje te komen verdienen om hun leven in hun thuisland te verbeteren.
Door de grenzen effectief te sluiten en een actief terugkeerbeleid stopt men de mensenhandel, de misbruiken, de verdrinkingsdoden, een groot deel van het zwartwerk, criminaliteit, schoolproblemen, drugshandel, racisme, positieve discrimminatie, vrouwenmishandeling,.....
En echte asielzoekers, die moeten terug zodra de situatie in hun land is verbeterd. Dan maken ze plaats voor nieuwe mensen die op hun beurt echt asiel nodig hebben, en houden we de factuur betaalbaar..
Ik voel me niet verantwoordelijk voor het ellendige leven dat ze in hun thuisland leiden, en ik wil niet een schuldgevoel aangepraat worden voor mijn welvaart en de historische arbeid en strijd die wij en onze voorouders leverden om te staan waar we nu staan en de kennis vrijheid te hebben die we nu kennen.
Ze kopen zelf de wapens, ze halen zelf de trekker over. Ze beslissen zelf wat ze geloven, hoe ze mekaar en hun vrouwen behandelen, hun kinderen opvoeden, hoe ze kennis vergaren, hoeveel kinderen ze maken, hoe solidair ze zijn. Onze jarenlange ontwikkelingshulp ook deze van de laatste kwarteeuw heeft niets bijgebracht, integendeel. Hun leiders zijn corrupter en wreedaardiger dan de blanke kolonisten. Een land heeft de leiders die het verdient, en dat geldt evenzeer voor ons land.
Misschien hadden we die exotische onderontwikkelde landen beter nooit ontdekt.
Hun ellende hebben ze in de eerste plaats aan zichzelf te wijten. We gaan dit niet oplossen door de ellende van de wereld naar hier te laten komen.

Duizenden jaren geleden groeven de mensen hier al hun eigen waterput, in plaats van hun vrouwen kilometers te laten wandelen of slootwater te drinken.
Symbolisch zeg ik: "Graaf dus ginds eens jullie eigen put als je je leven wilt verbeteren."

Geen opmerkingen: