Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 april 2009

Opgepast op de kegelbaan


De Gucht wil commissaris Fernand Koekelberg deels schorsen. Slechts drie maanden schorsen roept hij door de media- megafoons, die alles zonder commentaar berichten. Een signaal geven aan het plebs dat ze er "iets" aan zullen doen.
Hoezo? Dat valt toch niet onder De Gucht's bevoegdheid?
Is het misschien een geste omdat men Karel De Gucht en zijn vrouw Mireille Schreurs, die politierechter is, heeft ontzien en gerust gelaten in de zaak van speculatie met voorkennis in Fortis aandelen? Wie zijn de mestkevers? Wat ge zegt zijt ge zelf , was vroeger een uitdrukking!
Ondertussen is Patrick Dewael,( onderonsjes en afspraken zijn hem niet vreemd) gevlucht naar de zetel van parlementsvoorzitter. Hopelijk niet lang meer zijn schuiloord.

Wat een bende. Blijkbaar beschermen ze mekaar zeer goed aan de top, want als er een paar bomen omvallen valt het hele bos als op een kegelbaan.

Iemand die aan de politietop zit moet absoluut vlekvrij zijn. Wat die man gearrangeerd heeft maakt hem ongeschikt. En al is minister Depadt allesbehalve mijn vriend, chantage door een politieman maakt Koekelberg bovendien degoutant. Koekelberg moet gewoon afgezet worden of op zijn minst vijf graden gedegradeerd. Een top politieman die daartoe in staat is, is tot nog veel meer in staat.
Er zijn beslist nog hele goede politiemensen die bekwaam en integer zijn, zonder partijkaart, met de juiste mentaliteit, om zijn plaats in te vullen.
Ik zou daarom willen verzoeken aan de politiemensen van het juiste niveau, om spontaan hun kandidatuur te stellen en dit via de pers bekend te maken, zodat er niet kan gesjoemeld worden met kandidaten waarvoor men op voorhand op hun lijf geschreven criteria en eisen heeft opgesteld.
En Mr De Gucht en familie, en Patrick, hopelijk volgt jullie prijs op 7 juni en kunnen jullie lege zakken gaan rechtzetten.

1 opmerking:

fee zei

lege zakken gaan rechtzetten?
een straf die écht bestaat bij De Post!
Maar die degoutante dieven van de gesloten VLD zijn zelfs daar nog te stom voor.
Er is nog wel plaats ergens in een beschutte werkplaats, daar horen debiele schurken van dat soort thuis!