Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

04 mei 2009

Eieren na Pasen

De lokale politie van Heusden-Zolder heeft het voorbije weekend snelheidscontroles uitgevoerd naar aanleiding van klachten over roekeloos rijgedrag van een aantal allochtone jongeren. Meestal hebben die hun rijbewijs in hun echte vaderland gekocht en daarna hier ingeruild tegen een Belgisch, zonder opleidingen of examens.
Een aantal PV's werden gemaakt en boetes uitgescheven. Ik ben eens benieuwd of die ook gaan betaald worden
Toen dit bekend werd bekogelden de allochtonen de politieauto met eieren.
Ze mogen bij de politie blij zijn dat het eieren waren. Maar het is een waarschuwing.
Volgende keer zullen het wellicht geen eieren meer zijn.
En de gooiende allochtone jongeren...., die werden niet opgepakt.
En de politie...., die droop af, staart tussen de benen, conform de instructies van de de top en hogere overheid, om dit niet meer te herhalen.
Is dit een alleenstaand feit in Houthalen of elders?
Dat gelooft u toch niet (meer)?
Ziehier een reactie van een bewoner van Heusden-Zolder weggeplukt vanonder het betreffende kranteartikel in Het Belang van Limburg.
"
Remie Timmers HOUTHALEN-HELCHTEREN, 04 mei '09 om 14:31
Waarschijnlijk is de toestand in Houthalen-Helchteren nog erger. Zaterdagavond weer aangevallen door allochtonen en geslagen terwijl er vier politievoertuigen in de buurt waren. Al tweemaal een brandbom aan mijn deur gehad. Bedreigingen, scheldpartijen enz...... Honderden overtredingen op de Meulenberg maar men laat maar betijen. Geen uitgaansleven in H-H, geen leefbare kermis. Geen wonder met een burgemeester die zijn verkiezing aan de Meulenberg te danken heeft. Voor alle duidelijkheid: Dit zijn geen verwijten aan de politie. Zij kunnen alleen maar optreden als ze gesteund worden."

Wat zou de straf zijn mochten Vlaams Belangers eieren gooien naar politie, het regime of naar allochtonen?

Geen opmerkingen: