Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

04 mei 2009

Links "progressief" stopt(e) vooruitgang

Men is er eindelijk achter dat elektrische auto's niet groen zullen zijn maar grijs.
Wanneer iedereen dan met een elektrische auto rijdt zal het opladen, dat vooral 's ochtends en 's avonds gebeurt, extra energiecentrales noodzakelijk maken. Dit zullen klassieke olie -gas- en steenkoolcentrales zijn zegt men. ( zie o.a. GVA: http://www.gva.be/nieuws/wetenschap/aid828329/elektrische-auto-s-zijn-niet-groen-maar-grijs.aspx# )

Met kernenergie geen CO2 uitstoot.
Had men destijds de ontwikkeling niet gestopt, dan waren hun efficientie, hun regelbaarheid, hun veiligheid en hun energiegebruik veel beter geweest. Dan waren het onderzoek en de investeringen niet stilgelegd, en zaten we nu al verder met kernfusie.Daarnaast hadden we onze auto al lang in het stopcontact kunnen steken en was de CO2 uitsoot veel minder geweest. Bovendien had iedereen zijn eigen sterk vervuilende stookolieketel en houtkachel wel aan de kant geschoven zodat energie op een streng gecontroleerde manier werd opgewekt.
Domme socialisten en groenen die de vooruitgang hebben gestopt, tot vreugde van de oliesjeiks. Wat wilt men met mensen als Caroline Genez, Freya vd Bossche, Steve Stevaert, Mieke Vogels, die al openlijk toegeven dat ze niet kunnen rekenen. Wat begrijpen die dan van kernfysica. Hen kan men alles in hun oren fluisteren, en hun zakken vullen met wortelen ( met het loof eraan zei mijn vader).
En dat durft zich dan progressief te noemen.
Alle opwekking van energie kan gevaarlijk zijn, maar dat is het leven zelf ook.

Geen opmerkingen: