Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

07 mei 2009

Torfs interviewde Vermasssen. Allebei belachelijk beroemd, of beroemd belachelijk.

Ik heb het programma van Rik Torfs, met als gast Jef Vermassen niet gezien.
Iemand van het nieuwsladforum ( lezersbrieven), een zekere Jan Callens had wel een stukje van dit programma gezien, en vertelde dat Rik Torfs wilde weten of de assisenpleiter werkelijk iedereen zou verdedigen. Zijn vraag: "'Zou u ook een Vlaams belanger kunnen verdedigen die een moord heeft begaan?"
Met andere woorden, stelt Jan Callens, voor deze linkse prof is Vlaams belanger zijn zowat de ergste misdaad die een mens kan begaan. Gortig gewoon! Dit heerschap werd dan ook niet toevallig door de rode staatsomroep aangeworven om de verkiezingsdebatten te gaan leiden.Men kan zich nu al voorstellen hoe objectief het er zal aan toe gaan.

Ik stelde als reactie aan Jan Callens op het forum volgende vragen:

Wat was het antwoord van Vermassen want ik heb het niet gezien?
Ik vermoed dat hij ja gezegd heeft, want geld stinkt niet of kun je wassen.
Maar beter zou de vraag dan zijn: "Zou je een Vlaams Belanger met evenveel inzet en vuur verdedigen,met alle juridische middelen die je ook voor anderen zou aanwenden?"
Maar zelfs indien dan ja, kan men twijfelen aan een correct verloop van het proces.
Het is niet omdat men voor de camera's ja zegt dat er in de achterkamertjes en de loges geen afspraken worden gemaakt.
Wanneer hij nee heeft gezegd, dan is hij eerlijk of bang politiek correct. Dan is dat weer een voorbeeld van hoe het ganse juridische systeem met politieke benoemingen en op maat geschreven wetten in mekaar zit.
Veel juristen zijn ook politiek actief en visa versa, en de meesten dienen het regime uit eigebelang, en hebben niet ambitie te saneren.
Men verdient nergens zo goed en zoveel als in een corrupt land dat elke maand een oerwoud moet plunderen op het staatsblad te kunnen drukken.
Zou dit ook al geen mooi groen thema kunnen zijn voor het Vlaams Belang: Het afschaffen en beperken van wetten, het reduceren van de waanzinnige regelneverij en dus de dikte van het staatsblad. Laat de regimepolitici zich maar elders en elders mee belachelijk beroemd gaan maken.
Mieke Vogels en Co zal er wel niets op tegen hebben dat we de bomen willen redden, en en passant de Vlamingen.

Geen opmerkingen: