Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

09 juni 2009

Vlamingen zijn masochisten.

Nu Steve " Gratis-Stunt-Teletubbie" Stevaert ontslag heeft genomen als gouverneur, en André Denijs heeft kenbaar gemaakt dat hij met pensioen gaat is dit is het moment om dat overbodige bestuursniveau van de Provincie op te doeken. Als men echt besparingen wilt realiseren toch.

Maar je zult weer zien: de verkiezingen zijn voorbij, het postjespakken begint, de overbodige vzw's, intercommunales en adviesraden allerhande worden als voorheen bemand, als een vis met bloedzuigers....totdat de vis bezwijkt. De daadkracht zal weer ontbreken, en de Vlamingen zullen de last van een Mexicaans leger moeten blijven torsen.

Sommigen beschouwen dit als economie en de creatie van banen, al zijn er in de rest van de wereld geen land of onderneming geïnteresseerd om deze technologie te kopen . Een bedrijf gaat met zo'n economische visie failliet, maar een staat uiteindelijk ook. Wie zou dus dit model willen importeren?

Ik zie de resultaten van de laatste verkiezingen als een bewijs van de angst van de burger voor de toekomst, en dat de Vlamingen bang waren om echt te veranderen, vooral in deze barre tijd.
Van de financiële en economische recessie en de onzekere toekomst is door het regime handig gebruik gemaakt. Velen zien nu nog meer de staat als werkgever, alhoewel elke werknemer daar potverteerder wordt. Dat is nu eenmaal zo. Denk er maar eens even over na.

Veel meer in Wallonië dan in Vlaanderen zijn de stemmen gekocht met dienstbetoon, allerhande uitkeringen, baantjes bij de overheid, parastatalen, en de sociale "economie (?)". Enkel daardoor houdt de PS maffia stand met aan het hoofd een heuse Italiaanse peetvader (of is het moeder?). De corruptie zal dus verder gaan. De chantage van Vlaanderen ook.

En de beloften van gratis geld en toelagen swingden vooral de laatste dagen ook nu weer de pan uit, en kiezers kregen de valse indruk dat daardoor hun koopkracht zou stijgen.
Daarvoor zijn evenwel hoge belastingen nodig en een voortdurend herverdelen van de welvaart ( zoals in Wallonië). Dit bedreigt meer de welvaart dan de burger zich kan voorstellen doordat de meest capabele en vermogende mensen emigreren. Daarom niet letterlijk, maar geld en kennis kunnen overal ter wereld geparkeerd worden tegen veel betere voorwaarden. Waarom zou een ondernemer een ultramoderne machine in Vlaanderen installeren als die tien keer concurentiëler elders kan (en moet) worden ingezet. Geen enkele investeerder, ook niet de winnaar van de superlotto, zou het in zijn hoofd halen om hier nog een productiebedrijf, zelfs een high-tech bedrijf op te richten terwijl dit elders goedkoper sneller en efficiënter kan met minder betutteling en belastingen.
Welke slimme techneut of vorser, een grote uitzondering daargelaten, zou omwille van Belgische sociale en fiscale behoeften zijn loon hier laten uitbetalen en belasten als hij dat ook in een ander land haast netto kan ontvangen? Diegene die dat zou afwijzen heeft nog geen passend voorstel van elders gekregen en leutert wat, of is niet briljant genoeg.
Vraag maar eens aan mensen wat ze zouden doen moesten ze plots heel veel geld erven of de superlotto winnen. Iedereen zou allerhande luxeaankopen beginnen opnoemen, maar geen enkele zou een bedrijf met werkgelegenheid starten. Die mens zou wellicht alom geprezen worden door koningshuis, vakbonden en politici, maar stil wel voor dom aanzien.
Bedrijven worden gestart door mensen die rijk of nog rijker willen worden, niet door mensen die werkgelegenheid willen creëren. Zou dat laatste bestaan, dan hadden de socialisten, en anderen uit de politieke wereld, met het vele gestolen en via postjes verworven geld al een bedrijfje gestart. Maar nee, niet één bedrijf is mij zo bekend. en als het bestaat of bestond, dan leeft/leefde het slechts zolang het geld niet is/was verteerd.
Zelfs de koning investeert zijn vermogen niet hier, want dat zou hem de armste monarch van de wereld maken, en welke monarch streeft dat nu na?
Hoogstens heeft hij een potje in Bekaert bvb, of bij andere adellijke vrienden, die het in lage loonlanden gaan investeren. (Is het nog niet opgevallen: sommige bedrijven krijgen bij bezoeken en buitenlandse missies meer aandacht dan andere. En is het toeval dat die vrijwel allemaal een bedrijfsleider hebben met een adellijke titel?)

Mensen vergeten dat enkel een onderneming die goed draait voor werkgelegenheid en werkzekerheid kan zorgen. Dat enkel een bedrijf en ondernemers die geld verdienen ook hun werknemers goed kunnen betalen. Dat alleen en slechts dan sociale en technologische vooruitgang mogelijk wordt, het leven van de mensen verbetert.
Ik vrees dat de laatste kip die gouden eieren legt al lang is geslacht of is gevlucht.
Elders rapen ze nu alle dagen gouden eieren, en het zal nog zéér lang duren eer dit hier nog het geval zal zijn.


Vlamingen zijn masochisten, ze verkiezen een lange tergende pijn in plaats van te saneren in de vele regeringen, de haast honderd ministers, de vele honderden parlementsleden, de duizenden politiek benoemde topambtenaren en magistraten, de overbodige provincies enzovoort. Allemaal met hun dienstauto met chauffeur, onkostennota's en hun kabinetten en bevriende adviesbedrijven.

Maar het onvermijdelijke zal komen: de monarchie als overblijfsel van het operette tijdperk zal verdwijnen, en Vlaanderen zal onafhankelijk worden.

Het duurt nu alleen wat langer, en hopelijk wanneer het nog geweldloos kan.
De demografische evolutie door immigratie, en de territoriumdiefstal van de Franstaligen laten ons echter het ergste vrezen.

Onder druk van Wallonïe (vooral CDH, Ecolo en PS) komt er een nieuwe immigratie- en regularisatiegolf aan. Dit is een van de onderhandelingspunten, de pasmunt die in de praatbarak bij de volgende onderhandelingen tussen het federale en Vlaamse niveau mee op tafel zullen komen. De toegave van de katholieke Tsjeven die zal makkelijk zijn, want de wereldverbeteraars en de kardinaal oefenden al grote druk uit.
Weer meer problemen voor morgen die Dehaene en Co pas gaan oplossen als ze zich voordoen.
Ik concludeer:
De mensen waren gewoon bang voor echte verandering. Ze kozen voor de miserie die ze al kenden omdat ze ongewis waren over de toekomst die een andere aanpak bood. Misschien moet deze andere aanpak beter worden verdedigd als de weg naar de nieuwe horizon en toekomst voor Vlaanderen. Met de Tsjeven en andere regimepartijen wandelen we nu al decennia lang in de tunnel. Mensen kennen alleen maar die tunnel, en af en toe wordt er eens de fata morgana gezien of beloofd van het licht aan het einde van die tunnel.
Het is inderdaad moeilijk voor een grotvis zich in te beelden dat elders het licht schijnt.
Hopelijk vinden de Vlaamse grotvissen het licht voordat de evolutie ze blind maakt en ze erin berusten dat ze geen ogen nodig hebben.

De grondwet werd al geschonden op het gebied van vrijheid van mening en vergadering, en op het gebied van de scheiding der machten. Ik ben benieuwd welke de volgende grondwet is die gaat sneuvelen. Ik ben benieuwd wanneer Vlaanderen ontwaakt uit de hypnose waarin het is gebracht door valse professoren, dikke en dunne europaprofeten met brilletje, de spindokters, de media en de regimezender VRT. Lang zal het waarschijnlijk niet duren voor de patiënt een nieuwe kuur zal nodig hebben.

Ik blijf trouw aan mijn eigen volk en mijn idealen van echte onafhankelijkheid, integriteit en vrijheid in ons eigen land. Slechts één partij belichaamt echt dit streven, slechts daar vind ik mensen die slechts één belang wensen te dienen: het Vlaams Belang!
Met hun lik ik nu de wonden, maar smeed ik nieuwe plannen, wacht ik vol vertrouwen en moed op het volgende tornooi, dat in dit land nooit veraf is.
Ooit bereiken we ons doel omdat onze zaak juist is, onze aanspraken rechtvaardig, ons volk dit waard is, en het ons mensenrecht is.
DIT IS ONS LAND!

Geen opmerkingen: