Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 juni 2009

Veiligheid? Pure geldklopperij !

Met dank aan vriend Duplo. Op zijn blog Aanklacht kan je er ook foto's van zien
OPGELET, als je naar Oostende rijdt!
Er staat een nieuwe flitspaal op het stuk E40 Brugge-Oostende op 500m voor het binnenrijden in Oostende !!!
Ziet eruit als een Een gewone vierkanten bak maar is OOOOOOOO zo heimelijk !!!

Je bent nog op de autostrade maar je mag hier slechts nog 50 km/u rijden, een paar honderd meter ervoor mocht je nog 120 !!!!!!!!! Dit stukje kan je je rijbewijs kosten, als je dus hier 90 km/u rijdt, ben je sowieso je rijbewijs kwijt !!!
ZEG HET VOORT

Geen opmerkingen: