Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

03 juni 2009

De trein der traagheid & de bus der zuchten

De Lijn: het stokpaardje van het wicht Kathleen Van Brempt stevent af op bankroet.

Ze zouden wel willen de kaviaarsocialisten dat het plebs, de gewone mensen dus, de auto lieten staan gedwongen door de steeds hogere belastingen en de vele ontmoedigende en betuttelende regeltjes, en voor de bus en de trein zouden (moeten) kiezen. Dan hebben ze zelf meer plaats om zich met hun limousine en chauffeur te verplaatsen. Want zelf hebben ze nog nooit één goed voorbeeld gegeven. Zelfs met alle gestolen, gefraudeerd of verbrande geld hebben ze bij de SPA (of een andere linkse club) niet eens overwogen om er een heus bedrijfje mee te starten. (Nog daar gelaten dat zo eentje een lang leven zou beschoren zijn, want van economie en wiskunde snappen ze niets. Ze worden zelfs niet rood (nochtans hun eigen kleurtje) wanneer ze publiekelijk verklaren niet goed te kunnen rekenen ( dixit Freya, Genez, Stevaert...))

Dat is in het kort wat Felix Strackx van het Vlaams Belang als repliek gaf aan Frank Vandenbroucke tijdens een debat op ROB- tv, nadat hij weer was komen verkopen wat ze allemaal al "gerealiseerd" hadden, en hoe ze bij de SPA de mobiliteit van de gewone man hebben aangepakt en willen aanpakken.

Goed zo Felix Strackx ( 3de op de lijst VB) dat je die Frank eens op zijn achterlijke plaats hebt gezet.


Een ding blijkt hoe langer hoe meer: die Frank Vandenbroecke is geen groot licht, bij lange niet de slimme mens die SPA aan de burger wilt verkopen, en enkel in staat om een aantal voorgeprogrammeerde zinnetjes steeds te herhalen of van een spiekbriefje af te lezen. Dat heb je met leugens, die zijn moeilijk te onthouden.
Frank is geen partij voor de goede debaters van het Vlaams Belang.

En nu dan over de lijn en de tram van zijn Kathleen Van Brempt.

Niet alleen blijkt dat ze slechts in vijf jaar 800 meter nieuwe tramsporen heeft gerealiseerd, en dat de realisatie van haar grootse dure plannen meer dan 500 jaar zouden in beslag nemen, en kijk daar: een grote leugen kwam nog maar eens aan het licht.
De cijfers van de Lijn met betrekking tot het aantal reizigers zijn fout! De cijfers zijn gemanipuleerd! Het aantal reizigers is veeeel lager. Wel 50% gelogen zo blijkt.

Waar ze ook niet omheen kunnen is dat er voor de volgende jaren geen budgetten meer zijn om de dure socialistische hobby voort te zetten, want de huidige hogere budgetten zijn tijdelijk en eenmalig.
Wat gaat er dus gebeuren met al die mensen wanneer het eenmalige geld op is? Gaat Kathleen schuddebol ze dan vertellen dat ze een andere baan moeten gaan zoeken of zal ze het kuiswerk aan een ander overlaten zoals ze dat bij haar thuis ook laat doen.

Meer nog, want wat men er ook bewust niet bij vertelt is dat de bus voller zit door mensen die niet hoeven te betalen of tegen een sterk gereduceerd tarief rijden.
Neem de gepensioneerden, de ambtenaren, de schoolkinderen, de asielzoekers en OCMW steuntrekkers van de bus, en ze zit zo leeg als vroeger.
Vergeten we ook niet de ontelbare etterjes van allochtone origine die geen ticketje willen kopen en de reizigers terorriseren.
Onbetaalbaar is dus de gratispolitiek van wijlen Stevaert en voortgezet door zijn poulaine Kathleen.

Op zich vind ik de bus en tram uitstekende en noodzakelijke vervoersmiddelen , maar ze zullen onmogelijk en nooit de moderne mobiliteitsbehoefte van de mensen en de economie kunnen invullen, maar de linkse bobo's hadden er beter hun hobby niet van gemaakt.
Met hun zal ook de planeet niet groener worden want ook hun werkwijze is je reinste verspilling.
Mensen werken steeds gespreider en flexibeler, en dienen op de onmogelijkste tijdstippen van de ene onmogelijke plaats naar de andere te rijden.
De SPA hinkt met haar ideeën achter op de realiteit en het leven van alle dag van de gewone mensen, de rijke mensen en de ondernemers die wel voor ECHTE banen zorgen.
En de trein, van wijlen baas Schouppe die met een enorme gouden handdruk een enorme put achterliet bij de nmbs en ABX, rijdt nog steeds niet op tijd, wordt nog steeds bemand door vrienden met partijkaarten en vakbondsboekjes, en kan door zijn overdreven personeelsbestand een sociale werkplaats worden genoemd.( mijn excuses voor de mensen die goed hun werk doen en ook nodig zijn).

Geen kans dat zo een molog overleeft in een concurrentiele wereld van morgen. (hetzelfde geldt trouwens voor De Post)
De trein der traagheid kan maar overleven door efficiëntie, en dan nog enkel op langere trajecten. De prijzen moeten dan wel concurrentieel zijn met andere vervoermiddelen, en dat zijn ze niet. Een ongesubsidieerd vliegtuig nemen is vaak veel goedkoper dan de trein.
Als de trein der traagheid niet snel afkomt van haar oubollige overladen en gepolitiseerde structuur dan wordt het de trein naar nergens en de trein van ooit.

Geen opmerkingen: