Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

08 juni 2009

Vlaanderen is ons land

Weet u nog niet voor wie kiezen?
Ik kan het mij niet voorstellen na alle schandalen corruptie en nepotisme waarmee de zonen en dochters van de federale politieke regimeleiders aan de macht dreigen te komen op Vlaams en Europees niveau. Dit is een nieuwe adel, gestuurd door de oude adel, en de machtige loges. Dit is een nieuwe feodaliteit, ontstaan doordat mensen gemanipuleerd en gekocht werden via baantjes, mandaten, dienstbetoon, corruptie en ....beloftes. Deze gekanaliseerde vrijheid waarbij mensen mogen kiezen tussen De Gucht en De Gucht Jr, De Croo en De Croo zoon en dochter, Van Hengel en Van Hengels dochter(lief Van De Gucht Jr), de Van Rompuy's, de De Haene's enz..... IS GEEN VRIJHEID.
Er is voor ons volk, ons land, ons Vlaanderen maar één partij die ons als volwassen mensen de onbetuttelde vrijheid zal geven waar wij als Vlamingen al eeuwen recht op hebben: het Vlaams Belang.
Zijn wij een laf volk zonder staat, dat laat begaan, nooit opstaat?
Hebben wij een taal en cultuur die plaats moet maken en verdwijnen?
Hebben onze ouders, grootouders en wijzelf geijverd en gewerkt om onze welvaart en onze mensenrechten en waarden te laten bestelen, onderdrukken, verdringen?
Zijn wij het niet waard eindelijk een eigen plek op de wereld te hebben?
Vind u niet dat de Vlamingen te lang hebben gezwegen en maakt u nu schoon schip.
Hopelijk claimen jullie vanaf 7 juni jullie Recht, jullie Vrijheid, Jullie Onafhankelijkheid.
EINDELIJK VRIJ ?!

1 opmerking:

Anoniem zei

Beste Antoine,
Morgen gaan we erop los met de leuzen: "Dit is ONS land" en "EIGEN VOLK EERST" !!!
Laten we die poco's een poepje ruiken.
Hartelijke Vlaamse groeten, de Fikken