Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

12 november 2007

Henin is Monegaske, uit oportuniteit en winstbejag.

Ze woont in Monaco en betaalt daar geen of zeer weinig belastingen (zoals Tom Boonen trouwens en nog enkele anderen). Kan ze dan nog wel als Belgische de arena betreden?
Ik vind van niet.
Belgische ploegen in het voetbal en andere sporten bestaan ook uit een grote groep die geen Belgen zijn of meer zijn. Sport wordt zo, zoals met doping, vervalst en terugebracht tot het geld dat de beste ploeg koopt, en tot mensenhandel. Wat beloven ze die Afrikanen en andere buitenlanders allemaal? Immigratie van de familie, verblijfsvergunningen, ....? Men zou er zich hier moeten bij neerleggen dat wanneer we zelf niet in staat zijn een topploeg met eigen volk samen te stellen we niet meetellen in de competitie. Zo zou Afrika met eigen stervoetballers en atleten de wereldcompetitie domineren en er ook de positieve resultaten van boeken.
Het kopen of inzetten van buitenlanders om de sport te redden is zoals kopen van propere lucht om de Kiotonorm te halen. Het is de mirage van "brood en spelen". De Romeinse elite had dat goed bekeken, en het geldt nog steeds, het gepeupel heeft niet meer nodig.

Geen opmerkingen: