Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

07 november 2007

Eindelijk zou hij zeggen

Onwaarschijnlijk!
Dit gedicht lijkt vandaag geschreven, en toch dateert het van haast een eeuw geleden.
Aangezien ik atheïst ben geloof ik evenmin in verrijzenis of paranormale verschijnselen.
Maar om hem, René de Clercq, zijn langverhoopte plezier te gunnen
wou ik dat hij kon meemaken wat hij in zijn laatste zin schreef.
Misschien is het de herontdekking van zijn dichtwerk dat hem symbolisch aanwezig maakt aan het sterfbed van België.
Eindelijk zou hij zeggen.


ER LIGT EEN STAAT TE STERVEN
-
Er ligt een staat te sterven,
Was nooit geheel gezond,
Hij liet een volk verderven,
Ging zelf daaraan ten grond.
-
Er ligt een staat te sterven,
Die oogen hebben zien 't -
Heeft menig menig werven
Een goeden dood verdiend.
-
Er ligt een staat te sterven,
Heel zachtjes, zonder pijn.
Twee volkeren zullen erven.
Ik zal op de uitvaart zijn.René de Clercq (1877 - 1932)(met dank aan http://www.renedeclercq.be/ ) via Angeltjes

Geen opmerkingen: