Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

18 november 2007

Ze moeten mij eigenlijk dankbaar zijn

Er is slechts een reden waarom ik het jammer vind dat de islam het hier niet voor het zeggen heeft:Linkse multicul nestbevuilers als Laurette Onckelinckx, Mieke Vogels, Kristien Hemmerechts, zouden dan hun kwek moeten houden en niet alleen een boerka moeten dragen, maar zouden prompt verbannen worden naar de keuken of de slaapkamer.Niet dat ik denk dat ze kunnen koken of garant staan voor goede sex, maar dat is ook niet nodig in de islam. Ze kunnen daarvoor makkelijk vervangen of aangevuld worden door een tweede vrouw voor het echte kookwerk, en een maagdelijke tienerbruid voor de sex. Deze vrouwen zouden onder de sharia zeer waarschijnlijk al publiek gestenigd zijn wegens overspel, naaktloperij, een grote bek enz..., of toch flink wat zweepslagen hebben gekregen want ze zijn al allemaal aan hun zoveelste relatie en koranovertreding toe.
Linkse bom-moeders zoals Leona Detiège en stoeipoezen als Freya VDB zouden dan zeker als ongehuwde vrouw met kind nooit enig ambt hebben bekleed, als ze het al hadden overleefd.

Aan de wand in de living van hun mannelijke stieren zou dan wellicht prijken, het bebloede laken van de consumptie van hun huwelijk of geslachtsdaad, ingekaderd en zichtbaar voor iedereen.

Maar niettegenstaande dit potentiële voordeel van eliminatie van domme ganzen, die de koran zou bieden, blijf ik mij toch te verzetten tegen de islam, en eigenlijk tegen elke godsdienst die zich mengt met de staat en die anderen voortdurend wilt indoctrineren, bekeren en beleren.
In het beste geval zorgen wij, de tegenstanders van multicul en achterlijke godsdiensten, er voor dat hun vagina nog niet is dichtgenaaid en hun clitoris niet werd afgesneden.
Dank zij mensen als ik mogen ze hun kwek nog open doen, en kunnen en mogen ze nog van sex genieten.
Een dankwoordje zou op zijn plaats zijn vind ik, maar hun kortzichtige domheid staat dit in de weg. Ik hoop dat die domheid niet erfelijk is.
De dag van de vrouw en van de emancipatie zal nog lang nodig zijn vrees ik.

Geen opmerkingen: