Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

05 december 2007

Federale kieskringen? Herfederalisering? Dat nooit!!

(Naar aanleiding van de zitting in het Vlaams parlement van heden c.q. Villa Politica op de oooo zender Eén)
Dat zou betekenen dat de grootste Vlaamse verrader en collaborateur op de meeste sympathie kan rekenen in Wallonië en dan door de Walen verkozen wordt omdat die vrijwel al hun eisen zal inwilligen.
Komt dit voorstel toevallig uit de mond van de VLD en Sven Gatz?(die als lakei trouwens een briefje aflas)
Nee natuurlijk niet. De vampier Verhofstadt heeft juist zijn strepen verdiend door de Walen grote toegevingen en vrijheden toe te staan en alleszins niet in te grijpen. Hij heeft waarschijnlijk al een of andere venerische ziekte opgelopen door al die jaren de Waalse socialisten en andere Walen waaronder Maingain en de koning en prinsen op te vrijen.
Daarom wordt hij ook door de Walen aanzien en gedragen als groot(?) staatsman en denkt hij, alles wat hij in Vlaanderen aan aanhang verliest, dik en dubbel te kunnen recupereren in Wallonië wanneer een federale kieskring zou worden ingevoerd.
Opeens zou hij er terug staan, de grote redder van de Belgische staat, de nieuwe en oude adel, de vele regeringen, de honderd ministers en ontelbare kabinetten, overbodige instituten en vzw- tjes.
Door Verhofstadt en zijn vampierenleger en het koningshuis hun coup d’état te laten begaan zouden we als Vlamingen geen groter kaliber kogel in eigen voet kunnen schieten.
Aan zijn opvrijen van de Walen, maar ook aan de waanzinnige constructies en compromissen en gesjacher van de vorige regeringen hebben ze deze crisis te danken. Het is zodanig uit de hand gelopen en ontspoord dat het niet anders meer kan dan scheiden. Een chirurg zou in zijn beroepsgebied onmiddellijk tot amputatie bevelen. De tijd van zalven en helen zijn voorbij; goodwill, en snelle taalcursussen komen nu te laat, want er is gangreen die steeds verder rottend zijn werk doet.
Geen enkele eerste minister heeft wellicht ooit slechter geweest voor Vlaanderen dan Verhofstadt, zelfs Eyskens en Dehaene hebben hem daarin wellicht nooit geklopt, al laat hier mijn geheugen mij misschien wat in de steek of heeft de tijd hier en daar een wondje in mijn Vlaamse ziel geheeld.
Door zulke kieskringen is een verdere verfransing bijna onafwendbaar , en wordt hun invloed vooral in de rand rond Brussel daardoor nog sterker en onomkeerbaar.
Het vervangen van het kwaad van Brussel Halle Vilvoorde door een ander wellicht nog erger kwaad, de herfederalisering, op welk vlak ook, is uitgesloten
De bovendien door de Walen geëiste toezegging/belofte om nooit meer onze Vlaamse numerieke meerderheid in het parlement te gebruiken komt er de facto op neer dat er dan geen democratie meer zou bestaan vermits de minderheid dan steeds gelijk zou krijgen; een vrijbrief om Vlaanderen verder te prlunderen en te verfransen. De pariteitseis bij stemming komt nog bovenop de vraag voor federale kieskringen, de uitbreiding van Brussel en de verderzetting/uitbreiding van de faciliteiten.
Er dient niet aan getwijfeld te worden dat zij wel deze omgekeerde of valse democratie zouden aanwenden om hun eigen macht te bestendigen en uit te breiden, en de bloedtransfusie ongestoord en grondwettelijk verder te zetten.
We kunnen dan wellicht beter verkiezen ons onmiddellijk te laten doodslaan in plaats van heel ons leven masochistische pijn te lijden, mocht er geen alternatief bestaan.
Dat alternatief betaat. Het heet verzet!
Het betekent dat wanneer we onze vrijheid en zelfbestuur niet krijgen, we het moeten nemen.
De mate van weerstand die de Vlamingen bij dit proces zullen ondervinden zal bepalend zijn voor de mate van vreedzaamheid waarin de scheiding kan plaatsvinden.
De geschiedenis leert ons immers dat blijvende onderdrukking uiteindelijk leidt tot gewapend verzet, en dat bevreesd me.
De woorden van Filip de Winter zijn daarom niet als bedreiging te interpreteren maar als een profetie.
Niemand, ook Filip De Winter niet ( want ik weet zeker dat dit niet zijn zijn wens is, noch die van iemand die ik ken in het Vlaams Belang of elders) zal kunnen voorkomen dat het misschien in de toekomst uit de hand zal lopen. (Ook ETA en IRA zijn ooit ergens door ontstaan. )
De eerste tekenen van effectief geweld en uitlokking vertonen zich bovendien niet bij de het Vlaamse kamp, maar vanwege de franstaligen in Wallonië, Brussel en de rand.

De woorden van Marc Van de Looverbosch in de microfoon van Linda De Win tijdens de uitzending van Villa Politica is kenmerkend voor een man die alles wat door iemand van het Vlaams Belang wordt gezegd, veracht en niet eens intellectueel in overweging neemt of kan bevatten.
Elk woord wordt zo door hem op de vervalste linkse weegschaal gewogen op de mogelijkheid het te kunnen verdraaien of te interpreteren als gevaarlijk extreem rechts.
Dat soort linkse griezels vinden het natuurlijk ethisch(?) verantwoord dat een journalist zijn eigen mening ventileert, ja opdringt als een doctrine, en de grootste partij van Vlaanderen culpabiliseert, zelfs ertegen voortdurend haat tracht te zaaien? ( Deze vorm van haat zaaien vinden de linkse figuren niet verkeerd, het dient immers machiavellistisch hun perfide “goede” doel en grote gelijk)
Die man vergeet daarbij trouwens voortdurend dat hij betaald wordt door de Vlaamse belastingbetaler en dus ook door de 30% die hij veracht. Hij zou zich dus beter beperken tot loutere verslaggeving en zijn persoonlijke overtuiging achterwegen laten zoals dit van een democratische staatszender wordt verwacht. Inmiddels weet iedereen, wel dat deze zender in feite een linkse regimezender is geworden zoals die ook in het land van Chavez, Castro en in Moldavië en andere grote dictaturen bestaan.
Beter nog, hij zou beter een baan zoeken bij de failliete De Morgen en/of Humo, waarvan iedereen weet, zelfs de linksen, dat ze niet te vertrouwen zijn, en die gemanipuleerde berichtgeving en flagrante leugens als hun bedrijfscultuur hebben gemaakt, geholpen door een groot aantal gehypete en gecreëerde bekende Vlamingen die elke quiz en praatprogramma afdweilen.
Eventueel kan hij met zijn spaargeld, dat van een aantal goedgelovige proletariërs met spaarcenten, en de kaviaarsocialisten die hun zakken via mandaatjes en anderzijds gevuld hebben, trachten een op voorhand tot sterven gedoemd nieuw tijdschrift te beginnen.
Daarin mag hij dan tot het einde van hun korte leven schrijven wat hij wilt en wat mensen helemaal niet willen weten of lezen.
Hij kan het ook goedkoper doen zelfs, en een eigen blog opstarten, die niemand bezoekt, en waar hij de microscopische bacil is naast de gigant van Angeltjes, en zelfs mijn eigen blogje.
Ik geef toe, en Ray wellicht ook, dat wij zijn blog dan zullen bezoeken, maar alleen om hem telkens goed uit te lachen.
Zelfs de lezers van al die linkse bladen weten dat, wanneer ze echt geïnformeerd willen worden en niet gemanipuleerd noch belogen, dat ze dan beter een ander blaadje lezen of dan beter even surfen op het internet.

Hoe langer het duurt eer de scheiding er is hoe slechter ook voor Vlaanderen, dat zal wel, maar kiezen om samen te blijven is op termijn dodelijk voor de integriteit, de identiteit en de cultuur van Vlaanderen en haar eeuwen uitgebuite volk dat creatief, vooruitziend, zorgend en werkend zoals de mier de krekel moet wandelen sturen.
Onafhankelijkheid is niet alleen een noodzaak, wij zijn ons en ons nageslacht dit moreel uit zelfrespect schuldig.
Zij die er anders over denken kunnen beter nooit meer in de spiegel kijken en dit nooit aan hun kleinkinderen vertellen.
Volk word staat! Volk wordt staat!

3 opmerkingen:

brabbes zei

Venerische ziektes toewensen aan iemand. Een echte vlaming doet dat niet. Maar 't is met u zoals met al die "importvlamingen" (griffon, in luikse kolenputten stikte her ervan)heiliger dan de paus. Eindelijk, na 180 jaar een partij (nv-a) die de belgische politiek lam legt omdat zij bij hun vlaamse standpunten blijven. Dat kunt U en uw volgelingen niet zeggen: altijd maar bleiten, schelden,....en op de plaats rust blijven trappelen. Hopelijk komen er geen verkiezeingen want dan is uw kaars uit. Ge kunt me antwoorden -alhoewel ik twijfel of je dat durft- op mijn blog bij seniorenet onder de naam "brabbes". Ik ben curieus.

A. Griffon zei

U schrijft:
"Hopelijk komen er geen verkiezingen want dan is uw kaars uit."
Dit betekent eigenlijk dat u hoopt dat onze kaars niet uitgaat, waarvoor ik u dank.
Van waaruit bent u dan geïmporteerd dat u zich schuilt achter de naam Brabbes?
U heeft zo te zien weinig respect voor mensen die in de kolenputten werkten en waar het van mensen zoals ik stikte.
Dit zegt meer over u dan over mij, zeker wanneer iedereen uit uw reactie kan opmaken dat u nog niet de helft begrepen heeft of kunt interpreteren van wat ik heb geschreven.
Zou het kunnen dat u onze taal niet goed genoeg beheerst? Nog wel goed genoeg om zoals een coronation-street-bewoner echtedan te schelden op mensen die tenminste hun volk niet verraden ja zelfs willen verbeteren, en waardoor ook u en uw kinderen veel gestolen geld zouden recupereren.
Maar misschien getrouwd met, of te veel vrienden van aan de andere kant van de taalgrens?
Of afstammend van de Franssprekende Vlaamse elite waardor u meent te mogen neerkijken op dat volkje dat blaft als honden?
Misschien bent u gewoon een vakbondskieken dat zonder kop de standpunten van bvb een Cortebeek naloopt, en daarmee voordurend onze economie en welvaart saboteert?
U vergeet dat geld niet wordt uitgedeeld door Steve gratis, de vakbond, de dop, de ziekenkas, maar dat dit het resultaat is van ondernemen, werkgeven, en niet werk nemen. Geld waarvan ook u leeft, werd, en wordt nog steeds gegenereerd door ondernemers, zonder dewelke u morgen overbodig zou wordt omdat ze hier het onmogelijk wordt gemaakt door een geldverslindend overheidapparaat annex de krekels Wallonië en het koningshuis.
Maar misschien bent u royalist.
Misschien omdat u regelmatig Dag Allemaal leest en daardoor de indruk hebt dat u uw koning en zijn familie kent? Misschien kreeg u ooit een een vriendelijk handje van een echte princes of de koningin toen ze even haar glamoureuze kasteel had verlaten om zich eens een kwartiertje onder het gepeupel en de onderdanen te begeven?
Niemand verbied u om dit prettig te vinden,maar dan moet u er ook voor willen betalen zoals iemand die houdt van vissen en zelf een vislijn moet kopen.
Het kan toch niet zijn..., nee, zeg dat het niet waar is, dat u de grootse leugenaar en collaborateur met de Waalse PS, Verhofstadt wilt verdedigen?
OK dan geef ik me gewonnen, als u hem of zijn politiek niet heeft begrepen noch gevoeld, dan staak ik mijn betoog, want dan bent u hopeloos.
Ik hou zoals u wellicht heeft begrepen niet van mensen die hun volk bedriegen, verloochenen, minachten, het minimaliseren en wegcijferen om anderen te behagen uit een vermoed of reëel eigenbelang.

Het ga u goed; en wanneer u mij als stinkende geïmporteerde mijnwerker niet kunt luchten, lees dan even in de linker bovenhoek van mijn blog:" Kunt U er niet tegen,bezoek dan mijn Blog niet meer!"
Ik zal mijn hele leven in de spiegel durven kijken en trots mijn kinderen en mede-Vlamingen in de ogen kijken.
Ik hoop,tenminste als u Vlaming bent, maar ik vrees van niet, dat dit u ooit ook zal kunnen doen.
Daarvoor moet u in uw leven nog een veel te grote bocht maken.

fee zei

die grote bocht van Brabbes zal er nooit komen, die mens gelooft bij voorbaat zichzelve en dat is nu eenmaal een verstarrende bezigheid.

tot spijt van wie het benijd, Vlaanderen zit nog 'vol' van zulke verraders onder schapenvacht.