Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

06 december 2007

Ik plukte dit gedichtje om het ook bij mij te planten

Ik las volgend gedicht op de blog Aanklacht http://blog.seniorennet.be/aanklacht/

Aangezien het mijn Vlaamse en Groot Nederlandse snaar raakt kan ik niet nalaten het te plukken en ook hier te planten in de hoop dat er nog mensen zijn die ervan kunnen genieten.

En misschien is daar ook wel eens een Nederlander bij....

Oproep aan onze Nederlandse vriend(in)


nederlandse vriend(in)
je hebt nooit moeten vechten
voor je eigen rechten
voor je taal en voor je grond


je hebt nooit bevelen gekregen
van iemand die je niet verstond


je hebt nooit gehoord : 'keer terug naar uw dorpen'
en je bent nooit door een minderheid onderworpen


je hebt geen koningin die je niet verstaat
en een prins die een miljoen kiezers haat
steun ons daarom met woord en daad
en toon dat er een band tussen ons bestaat


JohanMijn comentaar op de blog Aanklacht

Hoe een gedicht een krachtige oproep kan zijn tot soldariteit en herverbinding met een eigen volk van wie we al haast vijf eeuwen te lang gescheiden werden.
Hoe groot zou de welvaart en invloed van een Verenigde Nederlanden wel niet geweest zijn waren we één land geweest.
Natuurlijk heeft Nederland ook een dermate grote verandering ondergaan en gaan ze ook gebukt onder de immigratie die minstens even erg is zoniet nog erger, en zit er ook een koningshuis met even grote operettealures.
Samengaan zou dus niet alleen de goede dingen samenbrengen.
We hebben geduld, we moeten ook wel.
Dit gedicht werkt al als een deel van de metafore brug die wij al veel eerder hadden moeten beginnen bouwen.

Is het een recent gedicht?Is het uit bescheidenheid dat slechts met een voornaam werd ondertekend?Jammer want het is een sterk politiek pamfletgedicht dat een vader hoort te hebben.
Ik zet het graag ook op mijn blog.Mag ik van u de volledige naam van de auteur ook al is het het pseudoniem waaronder hij schrijft?

Geen opmerkingen: