Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 december 2007

Een uitstervend verschijnsel?

Ik heb het niet zelf onderzocht maar ....
Homosexualiteit blijkt dus een genetisch defect te zijn, en dus toch een aandoening die binnenkort te behandelen valt en zelfs voorkomen kan worden.
Sommigen hebben dus gelijk en anderen ongelijk.
Ik ben benieuwd welke polemiek er gaat ontstaan.
Decadente gay bars met afwerkzones en dito provocerende gay parades horen binnen afzienbare tijd tot het verleden, tenzij mensen bewust gaan kiezen voor het hebben van homosexuele kinderen, wat ik betwijfel.
Een van de belangrijke oorzaken van de HIV verspreiding in West Europa verdwijnt daarmee eveneens, en ook dat zal door velen worden toegejuicht.

http://www.gva.be/nieuws/Wetenschap/default.asp?art={B618950A-31F4-49FF-817B-C88FE37D2153}

1 opmerking:

Kvk zei

Beste Griffon,

Hierbij zou ik toch een paar kanttekeningen willen plaatsen bij uw reactie op dat artikel in de GVA.

Eerst en vooral getuigt uw reactie van intellectuele kortzichtigheid. Het is niet omdat men bij fruitvliegjes bepaald gedrag kan induceren door aan wat genen te morrelen, dat dit ook hoeft op te gaan voor een veel complexer organisme als de mens (enkele reptielen uit het VB daar gelaten). Er bestaan reeds lang diermodellen voor ziektes als Alzheimer en kanker, maar desondanks zijn deze nog steeds niet te voorkomen.

Ten tweede getuigt uw reactie van juridisch-politieke achterlijkheid. Uit de rest van uw blog meen ik te mogen afleiden dat u sympathie koestert voor partijen als het VB. Laat dat nu net de partij wezen die altijd grote tegenstander is geweest van experimenten op humane embryo's. Als men dus ooit al wetenschappelijk in staat zou zijn om dergelijke genetische manipulatie bij mensen toe te passen, dan zal het in ieder geval niet dankzij het VB zijn dat men al dan niet mag "kiezen of men homosexuele kinderen wil".

Tenslotte getuigt uw reactie van een verwerpelijke ethische ideologie, m.n. het indelen van mensen op basis van 1 kenmerk. Of dat kenmerk nu ras, taal, religie, sexuele voorkeur of politieke ideologie is. En zo maakt u zichzelf even schuldig aan datzelfde wat u de linkerzijde altijd verwijt, m.n. het discrimineren van mensen puur omdat ze tot het VB behoren. Dus ofwel voert u een ethisch aanvaardbaar discours, ofwel aanvaardt u dan maar discriminatie op basis van uw politieke voorkeur.

Tenslotte wil ik er nog op wijzen dat in het merendeel van de wereld HIV wel degelijk voornamelijk door heterosexuelen wordt overgedragen. Maar goed, zolang het zich niet onder uw kerketoren afspeelt is het ongetwijfeld maar een fait divers ?

PS: nog veel succes met uw bijzonder weinig bezochte blog, waarop slechts af en toe een zeldzame reactie te lezen vallen.