Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

05 december 2007

Deze reactie en tegenreactie wil ik jullie niet onthouden

Een zekere Brabbes, actief als blogger op seniorennet, reageerde op mijn vorige artikel als volgt:

brabbes zei...
Venerische ziektes toewensen aan iemand. Een echte vlaming doet dat niet. Maar 't is met u zoals met al die "importvlamingen" (griffon, in luikse kolenputten stikte her ervan)heiliger dan de paus. Eindelijk, na 180 jaar een partij (nv-a) die de belgische politiek lam legt omdat zij bij hun vlaamse standpunten blijven. Dat kunt U en uw volgelingen niet zeggen: altijd maar bleiten, schelden,....en op de plaats rust blijven trappelen. Hopelijk komen er geen verkiezeingen want dan is uw kaars uit. Ge kunt me antwoorden -alhoewel ik twijfel of je dat durft- op mijn blog bij seniorenet onder de naam "brabbes". Ik ben curieus.


Slecht als ik in zijn ogen ben kon ik niet nalaten zijn wensbeeld over mij te vervullen en hem volgend antwoord te sturen, waar hij mij trouwens toe heeft uitgedaagd. (daarom deze zin in gifgroen)

U schrijft:
"Hopelijk komen er geen verkiezingen want dan is uw kaars uit."
Dit betekent eigenlijk dat u hoopt dat onze kaars niet uitgaat, waarvoor ik u dank.
Van waaruit bent u dan geïmporteerd dat u zich schuilt achter de naam Brabbes?
U heeft zo te zien weinig respect voor mensen die in de kolenputten werkten en waar het van mensen zoals ik stikte.
Dit zegt meer over u dan over mij, zeker wanneer iedereen uit uw reactie kan opmaken dat u nog niet de helft begrepen heeft of kunt interpreteren van wat ik heb geschreven.
Zou het kunnen dat u onze taal niet goed genoeg beheerst? Nog wel goed genoeg om zoals een coronation-street-bewoner te schelden op mensen die tenminste hun volk niet verraden ja zelfs willen verbeteren, en waardoor ook u en uw kinderen veel gestolen geld zouden recupereren.
Maar misschien getrouwd met, of te veel vrienden van aan de andere kant van de taalgrens?
Of afstammend van de Franssprekende Vlaamse elite waardoor u meent te mogen neerkijken op dat volkje dat blaft als honden?
Misschien bent u gewoon een vakbondskieken dat zonder kop de standpunten van bvb een Cortebeek naloopt, en daarmee voordurend onze economie en welvaart saboteert?
U vergeet dat geld niet wordt uitgedeeld door Steve gratis, de vakbond, de dop, de ziekenkas, maar dat dit het resultaat is van ondernemen, werkgeven, en niet werk nemen. Geld waarvan ook u leeft, werd, en wordt nog steeds gegenereerd door ondernemers, zonder dewelke u morgen overbodig wordt omdat het ze hier het onmogelijk wordt gemaakt door een geldverslindend overheidapparaat annex de krekels Wallonië en het koningshuis.
Maar misschien bent u royalist.
Misschien omdat u regelmatig Dag Allemaal leest en daardoor de indruk hebt dat u uw koning en zijn familie kent? Misschien kreeg u ooit eens een vriendelijk handje van een echte princes of de koningin toen ze even haar glamoureuze kasteel had verlaten om zich eens een kwartiertje onder het gepeupel en de onderdanen te begeven?
Niemand verbied u om dit prettig te vinden,maar dan moet u er ook voor willen betalen zoals iemand die houdt van vissen en zelf een vislijn moet kopen.
Het kan toch niet zijn..., nee, zeg dat het niet waar is, dat u de grootse leugenaar en collaborateur met de Waalse PS, Verhofstadt wilt verdedigen?
OK dan geef ik me gewonnen, als u hem of zijn politiek niet heeft begrepen noch gevoeld, dan staak ik mijn betoog, want dan bent u hopeloos.
Ik hou zoals u wellicht heeft begrepen niet van mensen die hun volk bedriegen, verloochenen, minachten, het minimaliseren en wegcijferen om anderen te behagen uit een vermoed of reëel eigenbelang.

Het ga u goed; en wanneer u mij als stinkende geïmporteerde mijnwerker niet kunt luchten, lees dan even in de rechter bovenhoek van mijn blog:" Kunt U er niet tegen,bezoek dan mijn Blog niet meer!"
Ik zal mijn hele leven in de spiegel durven kijken en trots mijn kinderen en mede-Vlamingen in de ogen kijken.
Ik hoop,tenminste als u Vlaming bent, maar ik vrees van niet, dat u dit ooit ook zal kunnen doen.
Daarvoor moet u in uw leven nog een veel te grote bocht maken of eens opnieuw de pedalen verliezen.

1 opmerking:

Fee zei

prachtige én rake reactie op het schrijven van die Brabbermans!

enne ...gelijk wie zich integreert in Vlaanderen is evengoed een (echte) Vlaming als al de anderen