Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 december 2007

De pertinente vragen van Ray ivm de Interimregering

De gemiddelde Vlaamse bevolking realiseert zich waarschijnlijk niet eens wat die onwettelijke interim regering inhoudt. Men heeft de mensen met allerhande hand- en spandiensten van de media, en zelfs de Eu zo bang gemaakt dat ze nu wel geloven dat ze een regering ad interim nodig hebben. Wat er zich nu afspeelt is ongezien en ongehoord inderdaad, en dit nog naast het feit dat een onslagen regering van lopende zaken verder Europese verdragen heeft ondertekend, en niet zo maar een over de kleur van de appels, maar... over de grondwet.
En waar is het parlement en waar zijn al die juristen??.
Al is het een druppel op een hete plaat, ik zet het artikel van Ray van Angeltjes ook op mijn blog, al wordt er maar een Vlaming meer wakker door.
Mensen die bang zijn van het Vlaams Belang die moeten zich nu dringend eens afvragen wie er voor hen en hun potemonnee echt gevaarlijk is.

Interim ?
VRAGEN EN BEDENKINGEN
- Wat is een dringende interim-regering ?
- Is daar een andere verloning voorzien voor de ministers ?
- Wie bepaalt wat dringend is of moet opgelost worden ?
- Treedt de regering van lopende zaken af ?
- Er komen 14 ministers (+ de Opperfantast) die verantwoording moeten afleggen aan het
Parlement ? Of aan de koning ? Of aan Wiske Wijdopen ? Binnen welke begrotingslijnen ?
- Is er een regeringsprogramma te koop ? Of is het doorlopende voorstelling zoals in de
bioscoop ?
- Wat gebeurt er als Leterme niet klaar is tegen 23 maart 2008 ? Hoeveel kansen krijgt hij
nog ? Elfhonderdzeventien ?
- Waar zijn de grondwetspecialisten om aan de "mensen" uit te leggen, dat dit een staatsgreep
is ?
- Waar is het kritische en meest vervelende mens van de 0000 die altijd gelijk heeft en alles
weet, om de kijkers in te lichten over haar standpunt in deze affaire ? Cools ! Laarzen aan,
mensen onderbreken en onbeschoft gedrag vertonen aub.
- Gezien al de doorzichtige en goedkope alarmkreten om tot een regering te komen, zijn er
garanties voor de bevolking dat het leven minder duur zal worden ? Ja ? Wie gaat dat
betalen ?
- Waarom spreken de vakbonden over een tekort in de begroting 2007 veroorzaakt door de
crisis van 2 miljard euro ? Vorige week had de Nationale Bank het over 6 miljard tekort in
totaal ? Zijn de vakbonden beter uitgerust dan de Nationale Bank of werd 6 miljard
vastgesteld nà de passage van de syndicaten ?

Dit land is een farce, een dramatische klucht, een zaal vol eenarmige bandieten in de woestijn van Nevada. Laten we echter blij zijn voor één zaak die we vandaag vernamen vanuit Bruxelles : de peiling van de Libre is hoopvol voor het Belang. Deze volhardende, compromisloze partij die de enige oplossing biedt voor de onleefbaarheid van het land B, houdt stand in de peilingen die plaatsvonden in de eerste week van december. Niettgenstaande alle boycots, tegenwerkingen, valse berichtgevingen, opzettelijke verdraaiingen en tendentieuze persaandacht, niettgenstaande de ultra-liberale concurrentie op de rechterflank en de carnavelske machtshonger van een partij die per se ministrabel wil zijn, niettgenstaande dit alles, behoudt het Vlaams Belang het vertrouwen van zijn kiezers. Het land B moet beroep doen op interim-ministers, het VB heeft géén interimkiezers nodig !
Ray

Geen opmerkingen: