Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

07 december 2007

Een vergadering in Brussel met negen Vlamingen en 1 Waal, en iedereen spreekt Frans.

Bedroevend, de kennis van het Vlaams gaat bij de Brusselse ambtenaren en dienstverleners verder achteruit.

De Brusselse gemeenten blijven personeel in dienst nemen dat geen taalbrevet heeft en dus niet tweetalig is.

Dat blijkt uit het taalrapport 2006 dat Brussels minister-president Charles Picqué donderdag, tegen zijn zin,op vraag van Walter Vandenbossche bekendmaakte in het Brussels parlement. Dat rapport geeft een jaarlijkse stand van zaken over de tweetaligheid van het personeel in de 19 Brusselse gemeenten.

Ze beweren dat uit de cijfers zou blijken dat het aantal inbreuken tegen de verplichte tweetaligheid van gemeentelijke ambtenaren wel gedaald is. ( Maar zeker hebben ze daarvoor de statistieken vervalst,rapporten weggemoffeld, of de klagers ontmoedigd) In 2006 waren er 506 Franstalige contractuele personeelsleden bij de Brusselse gemeentelijke overheden in dienst zonder taalbrevet. In 2005 waren dat er dat nog 606. Maar wat stelt dat taalbrevet voor behalve "Ig spreek geen Nederlandz"?

Dit getuigt van manifeste arrogant onwil(of zijn ze intelectueel niet bekwaam?).
Die Franstaligen verwachten dan van de Vlamingen "gestes"? Die verwachten van de Vlaamse paysans met hun blaffend minderwaardig taaltje en cultuur wel verder geld?
Un peu continuer à se faire servir et se faire payer comme le roi ou la noblesse d'autrefois?

"La Belgique sera Française, ou elle ne sera pas" is een Waalse oorlogskreet met weerslag, waarvan het tweede deel zal waar worden; en naar ik hoop spoedig.

We mogen als Vlamingen in Brussel eigenlijk nooit meer Frans spreken want dat wordt uitgebuit. Het stelt ons in een zwakkere positie wanneer we Frans spreken, want die taal beheersen Vlamingen gemiddeld natuurlijk nooit zo goed als de Walen.
En wees maar gerust dat dit gebruikt wordt.

Het wordt tijd dat de ambtenaren betaald worden in functie van de kwaliteit van hun tweetaligheid. Niet op basis van een paar zinnetjes die ze van buiten hebben geleerd.
De gemeenten moeten minder betoelaagd worden voor elke ambtenaar die geen Vlaams spreekt of dit weigert te doen.
Taalcontrole dus door controleurs van de minister en een Vlaamse inspecteur.(met anonieme steekproeven)
Na een overgangsperiode van 3 of 5 jaar dienen al diegenen die niet slagen in een echt taalexamen automatisch ontslagen te worden.
Het is beangstigend te denken dat een Vlaming die in Brussel hulp nodig heeft van een kliniek, hulpdiensten, politie of administratie gewoon aan zijn lot wordt overgelaten en benadeeld wordt.
Er zijn onderhand misschien al meer ambtenaren die Arabisch of Berbers spreken.
Ik ben benieuwd wanneer ik ooit eens door eentalig Franse politie zou worden tegengehouden; dat zouden ze dan moeten komen filmen want dat wordt kolder.
Misschien een idee voor Urbanus eigenlijk of voor een programma als Banana Split met verborgen camera.

Geen opmerkingen: