Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 augustus 2010

Zet 'm op Bart !

Ik vind dat we af en toe Bart de Wever even moeten aanmoedigen om zijn beloften van de laatste verkiezingen te realiseren. Kwestie om niets te vergeten en alles brandend actueel te houden tijdens de onderhandelingen.:

Geen borrelnootjes Bart, maar een vette vis, een heel heel vette vis!
Wij geloven in jouw beloften Bart:
500.000 nieuwe banen,
De afschaffing van de financieringswet
De overheveling van de gezondheidszorg
De afschaffing van het Brussels gewest
De splitsing van Brussel Halle Vilvoorde
De overheveling van arbeidsmarkt- en werkloosheidssystemen uit de sociale zekerheid.
Afschaffing van de senaat,
enz...
en als het even kan verlaging van de parlementaire weddes zoals beloofd door moedige collega Peumans

Wel Bart De Wever wij geloven er in, jij gaat dat waarmaken, jij zult niet zwichten, en ons Vlamingen en Vlaanderen niet verraden zoals de CD&V en Hugo Schilz. Jij gaat je woord gestand doen en zult je niet laten inpakken voor slechts 4% borrelnootjes, want ander moet je binnenkort met een vrachtwagen echt geld de taalgrens over rijden ipv met valse briefjes.
Iets zegt me Bart dat de kiezers dat nooit zouden goedvinden.

Niemand wilt toch  eindigen en afgaan zoals de CD&V kampioen met zijn 900.000 stemmen? Af naar zijn geitenboerderij in Ieper. Of de vergeetput insukkelen via een Europees ommetje zoals Marianne Thyssen.

Ja Bart, wij kijken met spanning toe hoe jij het voor ons gaat doen al negotierend met de franstaligen en le roi Albert. Ik mag hopen dat jij daarbij op de vergaderingen enkel Vlaams spreekt?!
Zet 'm op Bart !!

Geen opmerkingen: