Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

12 augustus 2010

Steuntrekkers OCMW verplicht onkruid laten wieden

Is dit een gedurfde en gemeende uitspraak van de linkse club die eerst elke kromme wet zelf heeft bedacht en de OCMW problematiek incluis immigratie, asiel en regularisatie heeft gecreëerd? http://www.gva.be/antwerpen/antwerpen/steuntrekkers-ocmw-verplicht-onkruid-laten-wieden-2.aspx#

Ach nee, het is slechts een aandachtskreet van de SPa voor het uiteindelijk bekomen van meer overheidsgeld. Wie gelooft er nu dat uitgerekend de SPa zoiets als een werkplicht zou durven invoeren. Ziet iemand de vele steuntrekkende baardige mannen in jurk en op sandalen, moslimvrouwen, drugverslaafden, alcoholisten, asielzoekende zwarten, manisch depressieve vrouwen al op hun knieën door de stad kruipen onder leiding van een vazalcapo van Patick Janssen of  ABVVer Rudy De Leeuw ?
De rode roepers van 't stad van A(llah) weten op voorhand dat het zal worden afgeblazen, want politiek te gevoelig, en dus zal er weer meer zwijggeld moeten vloeien naar de OCMW' s en naar de stad om de klus te klaren met reguliere arbeidskrachten.
Dan kunnen de linksen meteen beweren dat ze werkgelegenheid creëren. Van ons belastinggeld natuurlijk.
Ze spelen eerst pyromaan, om daarna de brandweermman uit te hangen!

Aan de andere kant zou het invoeren van de werkplicht meer inkomsten voor linkse advocaten betekenen, want die zullen prompt opstaan om de rechten van hun cliënten te laten gelden, en desnoods de gevers van steun (wij dus) te laten veroordelen door de vrienden van de Mensenrechtencommissie.
Ik zit benieuwd te wachten op welke andere stad geneigd is dit voorstel te volgen, welke reacties op de loze kreet zullen zijn vanuit linkse hoek en van mensen die vinden dat ze alleen maar rechten hebben op gratis geld. Hahahaha


Wanneer het Vlaams Belang de plak  zou zwaaien, dan was het echte en andere koek geweest, en kon zo'n bericht eindelijk serieus genomen worden. Alhoewel hier zou het Vlaams Belang minsens een onderscheid maken tussen mensen die echt hulpbehoevend zijn en de profiteurs, tussen het eigen volk en de vreemde geldzoekers.

Geen opmerkingen: