Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

19 augustus 2010

Zonder wapens naar de Guerrilla

Wij hebben onze kinderen elk speelgoedwapen afgepakt, wij hebben ze verteld dat vechten en geweld niet kan, we hebben de legerdienst afgeschaft en iedereen opgeroepen zijn wapens tot aan het keukenmes toe in te leveren of aan te geven.
Ondertussen hebben enkel de vooral buitenlandse criminelen wapens, oorlogwapens nog wel en de sitiatie wordt steeds erger.
Guynokkio Verhofstadt maakte ons wijs dat de onveiligheid van de burgers maar perceptie was want dat het nog nooit zo veilig is geweest.
Ondertussen worden in beruchte wijken en steden gesubsidieerde opleidingscentra, gevechts- en boksscholen bevolkt door kinderen en adolescenten die van kleinsaf geleerd worden met wapens om te gaan, er hun beroep van te maken om die te gebruiken. Dat is beter en sneller betaald dan studeren en 40 uren, of langer, per week werken. Bovendien zijn wapens en geweld een middel om jihad te voeren tegen de varkensfretters en de kufar.
Een guerrillaoorlog heeft zich aangediend, de brand breidt zich haast onblusbaar uit, en wij en onze kinderen moeten straks vechten en ons verdedigen zonder wapens.
Ik was vandaag in Brussel en ben er , niet moeilijk, even verloren gereden want de GPS valt daar voortdurend uit. Ik wist niet wat ik zag, het heeft gigantische proporties aangenomen. Zo vol van mensen die niets uitvreten en nergens naartoe gaan behalve naar de moskee en het theehuis. Vol mannen met baarden in jurken en op sandalen, en vrouwen in lange gewaden met hoofddoek.
Welke onderneming zou er nu voor hen een baan hebben, als ze die al wilden. In een onderdanige positie werken, een minderwaardig ongeschoold baantje doen voor een kufar die varkensvlees eet? Vergeet het!
Ik weet het zeker: nooit zullen ze onze maatschappij verrijken, enkel geïnteresseerd om zichzelf te bedienen van het gratis geld en dienstig om de zakken van linke en linkse politici te vullen. Brussel is een kruitvat, en dat is zeker geen perceptie getuige de feiten uit het hiernavolgend artikel.
"
De politiediensten in ons land hebben vorig jaar 7.871 illegale wapens (van verboden messen tot oorlogsvuurwapens) in beslag genomen. Dat zijn er 21 per dag. Het gaat om een absoluut record.


Volgens het Centraal Wapenregister zijn er momenteel in België ongeveer één miljoen vuurwapens in omloop waarvoor een vergunning werd afgeleverd. "Het aantal illegale wapens dat circuleert is nauwelijks te schatten", luidt het bij de politie. "We weten alleen dat het om een zeer groot aantal gaat. Dat blijkt ook uit het recordaantal in beslag genomen wapens in 2009."
De wapenwet van 2008 heeft de vrije verkoop van wapens aan banden gelegd. Maar wie zijn weg een beetje kent, kan zonder al te veel problemen een revolver, pistool of zelfs oorlogsgeschut kopen op de zwarte markt. De meeste illegale wapens komen uit de vroegere Oostbloklanden en zijn hier voor enkele honderden euro te koop.
De 7.871 illegale wapens die vorig jaar in beslag zijn genomen werden door politiediensten aangetroffen tijdens interventies of bij controle-acties. Vorig jaar zijn ook 244 gerechtelijke onderzoeken geopend naar illegale handel in wapens en springstoffen. Ook dat is een record.
Wat politie en gerecht vooral zorgen baart, is het toenemend gebruik van zware wapens. Bij gewapende overvallen maakten daders vorig jaar 113 keer gebruik van oorlogswapens. Een verdubbeling in vergelijking met 2008. Dat laatste is volgens Europol een internationaal fenomeen."

Een internationaal fenomeen?! Ja natuurlijk, maar wat een domme conclusie voor een instituut dat wij onze veiligheid toevertrouwen en ons bakken geld kost.! Natuurlijk is dit een internationaal fenomeen als gevolg van de overal toegestane massaimmigratie van analfabeten, achterlijke figuren en criminele bendes.

Geen opmerkingen: