Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 januari 2010

Bin Laden wil ook het klimaat redden ( staat dat ook in de koran?)

Bin Laden is nu de objectieve bondgenoot van de linksen, de groenen en de klimaatfraudeurs.Ze hadden ginds natuurlijk op een permanente geldstroom van van de rijke mieren richting arme krekels gehoopt. Maar helaas dat gebeurde niet, en dat maakt hen nu zo boos. Waarmee moet die arme man nu zijn wapendroom en zijn jihadisten betalen?Rudy De Leeuw van het ABVV en Luc Cortebeeck van het ACV zullen binnenkort heel precies kunnen uitleggen dat het klimaat hier door hun werd gered.Al die vervuilende ondernemers zijn verjaagd naar de arme landen voor een duurzame ontwikkeling en hogere welvaart ginds. Er waren veel stomme wetten, veel getreiter, veel stakingen, veel bemoeizucht en sabotage aan te pas gekomen maar toch ... eind goed al goed dat ze de welvaart zo wisten te herverdelen.

Elveebee ( Luc Van Balberghe) schreef onlangs ergens volgend raadseltje:
Vraag: je hebt een zeer grote onderneming, één der grootste van het land zelfs, maar zonder rechtspersoonlijkheid evenwel. Je schermt je klanten en je inkomsten af door die niet aan te geven. Je parkeert je reserves op buitenlandse rekeningen, die evenmin gekend zijn. Je eist dat de overheid je nog subsidieert daar bovenop. Hoe heet zo'n bedrijf?
Antwoord: Een vakbond?

En toch lopen veel arbeiders en bedienden achter een rode, groene of blauwe vlag. Hoe lang gaan ze dat nog kunnen volhouden?

1 opmerking:

Anoniem zei

Ik zag alleen mannetjes. Geen vrouwtjes. Hoe zou dat komen?
Lucky9