Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

18 januari 2010

Na de zure regen, het gat in de ozon

is er de klimaatfraude, geweest, hoop ik te kunnen zeggen.
De temperatuur op aarde heeft altijd geschommeld, en een veronderstelde of geprojecteerde stijging van 0.6°C willen toeschrijven aan menselijke activiteit en op basis daarvan miljarden Euro's verkassen naar corrupte regimes en landen via de handen van politieke oplichters of politieke dommerikken die beter wat wetenschappen hadden gestudeerd dan pol&soc of rechten, dat is mij al te ver gegaan. Gelukkig zijn er ook sommige wetenschappers en politici, mensen met gezond verstand, die ons steeds waarschuwden voor deze mega fraude. Na de grote zeepbel en val van het communisme, bleek het klimaat de volgende doctrine te zijn waarmee links volgelingen verblind achter een rood-groene 'vlag' kreeg.

recent zijn een aantal lezenswaardige artikels verschenen waarnaar ik ter archivering en verspreiding wil linken. Maar kijk en luister eerst eens naar de toespraak van Nick Griffin, een bijna naamgenoot, voor het Europese parlement.
Alleen mensen met enge geesten en meer vooroordelen dan waar ze anderen voortdurend van beschuldigen,zullen weigeren zijn korte speech te aanhoren.
Daarna volgen links naar artikels van Vincent De Roeck en van Johnny Fincioen alsook een artikel dat in Elsevier verscheen, en dat ik plukte van de blog van vriend Savat die Savats oranje Theehuis heet


Redder der mensheid is rancuneus, geschreven door Johnny Fincioen

Gezond verstand zegeviert in Copenhagen door Vincent De Roeck

"Samen met de smeltende ijskappen op de Kilimanjaro waren de verdwijnende gletsjers in de Himalaya het symbool van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Nu blijkt echter dat het klimaatpanel van de Verenigde Naties (VN) fors heeft geblunderd: de bewering dat de ijsmassa's in het Aziatische gebergte verdwijnen, blijkt vrijwel nergens op gebaseerd te zijn.Dat meldt de Britse krant The Times.
IPCC, het VN-orgaan dat klimaatverandering onderzoekt, beweerde tot nu toe dat de gletsjers in de Himalaya in 2035 verdwenen zouden zijn, als de mens zijn gedrag niet zou aanpassen.
De wetenschappers die dit berekend hadden moeten hebben, geven nu toe dat zij hun bewering slechts baseren op een artikel in het blad New Scientist. Er zijn dus geen berekeningen aan te pas gekomen. Ook blijkt het artikel acht jaar voor het IPCC-rapport in 2007 te zijn gepubliceerd.
Het opvallendste is misschien wel wie de schrijver van het artikel is. Het gaat om de volledig onbekende Syed Hasnain, een Indiase wetenschapper verbonden aan de Jawaharlal Nehru University in Delhi.
Hasnain heeft intussen toegegeven dat zijn voorspelling niet op berekeningen is gebaseerd, maar puur op speculatie. IPCC-lid Murari Lal, verantwoordelijk voor het hoofdstuk gletsjers, adviseert om het Himalaya-hoofdstuk te schrappen.
Eind vorig jaar meldde een wetenschapper dat de VN een rekenfout hadden gemaakt. De gletsjers zijn niet in 2035, maar in 2350 gesmolten, aldus J Graham Cogley, een Canadese professor.
Volgens The Tmes gaat het om de grootste dwaling van de VN in het klimaatonderzoek tot nu toe. Eerder bleek al dat er met cijfers geknoeid werd (Climategate) door het IPCC. Gegevens werden gemanipuleerd, waardoor de klimaatverandering erger leek dan in werkelijkheid het geval is.
Ook werd een ander symbool voor door de mens veroorzaakte klimaatverandering van zijn troon gestoten. De hoogste berg in Afrika, de Kilimanjaro zou zijn sneeuwmassa's verliezen door toedoen van de mens. Een Nederlandse wetenschapper toonde echter aan dat niet de mens, maar de natuur verantwoordelijk is voor de smeltende sneeuw.
Daar ging een paradepaard van klimaatgoeroe Al Gore, die de verdwijnende sneeuw op de berg als het bewijs voor klimaatverandering door de mens zag.
Door Robin van der Kloor @ Elsevier

Geen opmerkingen: