Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 januari 2010

Wanneer verscheurt Adam Darski eens een koran ?

Deathmetalband voor rechters wegens verscheuren bijbel

Vier ultraconservatieve Poolse politici hebben een deathmetalband voor de rechter gesleept. De zanger van de groep had namelijk een bijbel verscheurd op het podium.
De politici van de ultraconservatieve partij Recht en Gerechtigheid (PiS) wil dat de openbare aanklager nagaat of zanger Adam Darski tijdens een optreden in september 2007 de Poolse wet overtrad.
Volgens het kwartet zal het geen grote rechtszaak worden. "We gaan ervan uit dat hij schuld zal bekennen en zich zal verontschuldigen tegenover de mensen die zich geschoffeerd voelden", aldus parlementslid Andrzej Jaworski.
Adam Darski is de zanger van de metalband Behemoth. Hij werd al eens gerechtelijk vervolgd voor hetzelfde feit. Volgens Ryszard Nowak, hoofd van het Poolse Comité voor Bescherming tegen Sektes", predikte de band het "satanisme" door de bijbel te verscheuren.

Van mij mag hij op het podium verscheuren en roepen wat hij wilt , de bijbel, de thora, mein kampf, het communistisch manifest of de koran, zolang ze mij maar nooit gaan verplichten om daar naartoe te gaan of zijn muziek te beluisteren of zulke kunst te subsidiëren. Het zijn trouwens allemaal maar kwaadaardige sprookjes bedoeld om de mens te knechten.
Of de zanger er wel zo goed van af zou komen wanneer hij de koran zou verscheuren, dat betwijfel ik. Dat zou ook gewelddaadige betogingen, bommen en granaten ontlokken.
De koning en de regimes houden de mensen arm, en de religies de mensen dom.
Trouwens hoe kan men iets of iemand beledigen (dat) die niet bestaat.
Ook de vrije mening van een slechte zanger-performer is mij heilig, als ik dit laatste woord even mag lenen voor een van onze belangrijkste grondrechten.

Geen opmerkingen: