Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

18 januari 2010

Adam koos een juiste, tot verbeelding sprekende nieuwe voornaam.


Ontmoeting met een tot islam bekeerde belg die ons bedreigt.

Een RTL journaliste, jawel een vrouw met onverstandige ballen, ging in Afganistan op onderzoek. Ze bezocht daar jihadi's van Al Quaida en kon ongestenigd en onverkracht terugkeren naar de veilige wereld waar haar gedrag, haar sexe en leven beschermd wordt door: jawel..Amerikanen.
Vond ze daar toch ene Abu Adam, een bekeerde, uit het links geleide Gent afkomstige belg (?).

Volgens de journalisten van RTL:
Dit soort terroristen beweegt zich onopgemerkt in onze maatschappij.
Adam maakt deel uit van de categorie die in het bijzonder de contraterrorisme eenheden zeer bezorgd maken: radicale tot islam bekeerde westerse individuen, die onopgemerkt blijven. Ze werden niet gevormd in geheime trainingskampen in Afganistan of Pakistan maar hier bij ons in Europa , in moskeeën en via het internet. Ze vormen volgens Adam de slapende cellen die op elk moment door Al Qaeda kunnen geactiveerd worden. "Ze zijn met meerdere duizenden ", bevestigt Adam. "

Dat belooft hé, theeslurpende poco's???
Dit van naam veranderde tuig heette oorspronkelijk dus Adelbert Naaktgeboren, welzeker stammend uit een van Nederland afkomstige familie. Zou de staatsveiligheid die familie en vriendenkring niet eens onderzoeken? Nagaan welke huizen en moskeeen hij heeft platgelopen en welke geestelijke worsten hem de godsdienst van de vrede hehebben ingefluisterd? Nagaan ook wie van dit alles weet had maar niets ondernam, als lafaard liet begaan?

Daarna, meteen ingrijpen en gepaste straffen uitdelen, maatregelen nemen, de bevolking met naam en foto's inlichten. Waarom zouden we de privacy van criminelen en hun trawanten moeten beschermen te koste van de veiligheid van de brave mensen en de allochtonen die van de middeleeuwen de belachelijke sprookjes en de inhumane wetten volledig afstand hebben genomen en voortdurend bewijzen een goed burger te zijn?

Als de staatsveiligheid hier toch voortdurend slaapt en niet in staat is om de brave belastingbetalende bevolking te beschermen, schaf die tent dan af.

Als zij en justitie verzaken aan de opdracht waarvoor ze door de mensen werden opgericht, dan moeten ze vervangen worden door andere en betere die wel durven en doen.

Zoniet, kan men dan blijven verwachten dat de burgers niet het recht in eigen handen gaan nemen?

Ik hoop dat dit ventje nooit meer toegelaten wordt in Europa, en dat hij bij de eerste confrontatie met een kogel naar de maagden in de 'hemel' wordt gestuurd. Met zijn nog integere familieleden heb ik medelijden, maar dit mag zijn door mij toegewenst lot niet in de weg staan.

Jammer dat ik geen god heb of een geest uit een olielamp waardoor ik mijn wensen kan doen uitkomen.

Dat laatste herinnert mij aan de sprookjesfilm Alladin. Daarin was Abu een aap, en dus heeft Adam zijn nieuwe voornam goed gekozen.

Denk eens na, voor wie stemden jullie de laatste keer?

1 opmerking:

Unknown zei

My Music Blog

In Totenstadt kann Nichts wachsen,
Nacht bebaut die grüne Bezirke.
Wache, Kind, wache!
Es kommt ein Mann zum Haus.

Es läuft das Gerücht um schwarze
Schein von brennende Schächte.
Wache, Kind, wache!
Er öffnet die Tür zum Zimmer.

Das Mond der Nachkriegszeit fällt
seine Auge über allen Gärten.
Wache, Kind, Wache!
Der König hat er gestürzt.

Deine Atemwende wird leicht als Tod
führt Erwartung zur Himmelskapelle.
Träume, Kind, träume!
Dein Vater ist immer bei dir.

Meine deutsche Gedichte

SONNET XXXIX FOR KATIE

I went downtown, saw Katie in the nude
on Common Avenue, detracted soltitude
as it were, like a dream-state rosely hued,
like no one else could see her; DAMN! I phewed;

was reciprokelly then, thank heaven, viewed,
bestowed unique hard-on! but NOT eschewed,
contrair-ee-lee, she took a somewhat rude
'n readidy attude of Sex Prelude; it BREWED!

And for a start, i hiccuped "Hi!", imbued
with Moooood! She toodledooed: "How queued
your awe-full specie-ally-tee, Sir Lewd,
to prove (alas!), to have me finely screwed,

and hopef'lly afterwards beloved, wooed,
alive, huh? Don't you even DO it, Duu-uuude!"

My English Poetry Blog

N'est-que pas que la solitude elle-mème eveille quelque attente fébrile? Voici l'entrée, vide, discrètetement illuminée comme une musée nocturne – la terasse, avec ses torchères ondoyantes par un soir d'Avent étrangement doux – laissant le vestibule et les murmures de voix – la chambre immaculée immaculée et la musique de danse derrière le mur – et le bar à cocktails mondains – le bassin où le nageur s'entrâine, longeur après longeur, il en n'a jamais assez, il doit y mettre de sien – enfin, tournant vers le haut au coin du sombre couloir vient la fille noire et pâle, altière, déterminée et de style épuré, ainsi qu'un moderne avion de chasse suédois.

Poétudes

More...

Exit time. Las chicas dejan el espejo de bar
dormindose en sus corazónes de alta traícion.
El Señor no levanta. Él pastorea a sus pies
los presuntos compradores. Y nos bendice.

My spanish poetry blog

More...

Consider Sex and time, procreation, reincarnation. Trigonometry! I envisage the time axis as the repetitive tangens function. Do you see what I mean? What can be tentatively derived from this notion? Clue: orgasm AND birth pangs at tan 0.

My Philosophy

My Babe Wallpapers

You are very welcome to promote your blog on mine. They are well frequented, so there's mutual benefit.

- Peter Ingestad, Sweden