Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 januari 2010

Ik hoop mijn hoed niet te moeten opeten.

Ik heb vandaag de hele in Amsterdam gevoerde eerste procesdag tegen Geert Wilders online gevolgd op http://nos.nl/nieuws/live/journaal24/
De openbare aanklager Paul Velleman, een cloon (en een clown) van de in belgië actieve advocaat Van Velpen, of omgekeerd, zonk in het niets vergeleken met de briljante magistrale en uitstekend voorbereide advocaat van Wilders, meester Bram Moszkowicz. Meester, een woord dat ik enkel en uiterst zelden voor zulke advocaten over mijn lippen krijg.
Ik hoop dat ik zijn integrale betoog ergens op internet vind, want dat hoort nu in geschiedenis- en rechtboeken, want helaas ik heb het zelf niet opgenomen. Misschien heeft iemand van de lezers wel een opname?Ik ben zeer benieuwd naar het beslist spannende en verrassingen inhoudende proces, het belangrijkste tijdens mijn leven samen met dat tegen het Vlaams Blok.
Wanneer dit laatste ook live ware uitgezonden, dan had Vlaanderen ingezien, en was gearchiveerd hoe gemanipuleerd dit politieke proces was.
De traditionele linkse poco-argumenten en de aanklacht van de officier van justitie, waarmee gehoopt wordt Wilders te kunnen laten veroordelen waren niet eens flinterdun, ze waren belachelijk onbestaand.Wilders bleef zoals steeds onvervaart, stoer en vol vertrouwen. Aanvankelijk veelbeduidend stil later adrem zoals we hem kennen, toe hem het woord werd verleend.De lijst met getuigen en experten die ter verdediging is opgeroepen is indrukwekkend en zullen overtuigend het gelijk van Wilders pleiten.Terwijl de officier van justitie poogde het lijstje van getuigen/experten Wilders/Moszkowicz te decimeren, was de eigen lijst van het openbaar ministerie is kort. Slechts een getuige zou worden gehoord, en dat is veel betekenend voor de zwakheid van de aanklagers: Wilders zelf! Als Wilders dit proces verliest, dan eet ik mijn hoed op. Erger is dan, dat voor ons dan de tijd zal gekomen zijn om te vechten of te emigreren.( waar naartoe?) Maar ik heb er alle vertrouwen in, tot het tegendeel mij om de oren slaat: Wilders gaat vrijuit en geeft niet alleen de Nederlanders, maar ons en alle echte Europeanen, ons met bloed verworven grondrecht terug, dat van de totale vrijheid van mening in woord, schrift of anderzijds.Ook iedereen begaan met onze rechten en onze toekomst, niet in het minst iedereen die het Vlaams Belang aanhangt, hoort dit te volgen, omdat we er veel van zullen leren en later kunnen of moeten aanwenden.
Volgende zitting op 3 februari 2010
Ja hoor, hoe dit ook afloopt, dit is geschiedenis!

Toespraak van Geert Wilders:
Meneer de voorzitter, leden van de rechtbank,Ik wil graag een paar minuten gebruik maken van mijn spreekrecht.Van al onze verworvenheden is vrijheid het meest dierbaar en het meest kwetsbaar. Het is waar mensen hun leven aan hebben gewijd en waar mensen hun leven voor hebben gegeven. Onze vrijheid, in dit land, is het resultaat van eeuwen. Het is het gevolg van een geschiedenis die zijn gelijke niet kent en heeft ons gebracht waar we nu zijn.Ik geloof met heel mijn hart en ziel dat de vrijheid in Nederland bedreigd wordt. Dat wat ons erfdeel is, waar generaties alleen maar van konden dromen, dat die vrijheid niet langer een gegeven is, niet langer een vanzelfsprekendheid.Ik wijd mijn leven aan de verdediging van onze vrijheid. Ik weet wat de risico's zijn en ik betaal er elke dag de prijs voor. Ik klaag daar niet over; het is mijn eigen beslissing. Ik zie dat als mijn plicht en daarom sta ik hier.Ik weet dat de woorden die ik gebruik soms hard zijn, maar ze zijn nooit onbesuisd. Het is niet mijn intentie de ideologie van verovering en vernietiging te sparen, maar ik ben er evenmin op uit mensen te kwetsen. Ik heb niets tegen moslims. Ik heb een probleem met de islam en de islamisering van ons land omdat de islam haaks op vrijheid staat.Toekomstige generaties zullen zich afvragen hoe wij in 2010 op deze plaats, in deze zaal, onze dierbaarste verworvenheid hebben gediend. Of vrijheid er is voor beide partijen in dit debat en dus ook voor islam-critici, of dat in Nederland nog slechts één kant van de discussie mag worden gehoord? Of vrijheid van meningsuiting in Nederland voor iedereen geldt, of slechts voor sommigen? Het antwoord daarop is meteen het antwoord op de vraag of vrijheid nog een thuis heeft in dit land.Vrijheid was nooit het eigendom van een kleine groep, maar is altijd het erfdeel geweest van ons allen. We zijn er allemaal door gezegend. Vrouwe Justitia draagt een blinddoek, maar ze kan uitstekend luisteren. Ik hoop dat zij de volgende zinnen goed hoort, luid en duidelijk: Het is niet alleen het recht, maar ook de plicht van vrije mensen zich uit te spreken tegen elke ideologie die de vrijheid bedreigt. Thomas Jefferson, de derde President van de Verenigde Staten had gelijk: De prijs voor vrijheid is eeuwige waakzaamheid. Ik hoop dat de vrijheid van meningsuiting in dit proces zal zegevieren. Ik hoop niet alleen dat ik zal worden vrijgesproken. Maar ook dat de vrijheid van meningsuiting zal blijven bestaan. Ten slotte, meneer de voorzitter, leden van de rechtbank. Het gaat in dit proces natuurlijk om de vrijheid van meningsuiting. Maar het gaat in dit proces zeker ook om waarheidsvinding. Zijn de uitspraken die ik heb gedaan en de vergelijkingen die ik heb getrokken zoals genoemd in de dagvaarding waar? Als iets waar is kan het toch niet strafbaar zijn? Daarom vraag ik u met klem niet alleen mijn verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen op het terrein van de vrijheid van meningsuiting in te willigen. Maar ik vraag u ook expliciet mijn verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen op het terrein van de islam allemaal en in volle openbaarheid te honoreren. Ik doel dan niet alleen op de heren Jansen en Admiraal maar ook op de getuigen-deskundigen uit Israël, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen. Ik moet mij kunnen verdedigen, ik moet kunnen aantonen dat ik de waarheid heb gesproken, weerhoud mij daar alstublieft niet van. Zonder deze getuigen kan ik me niet goed verdedigen en is er naar mijn mening geen sprake van een eerlijk proces.

Geert Wilders

Geen opmerkingen: