Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 februari 2010

Heimwee naar een leger

De militaire basis van Kleine Brogel werd weer eens overvallen door activisten die liever zouden hebben dat wij geen afschrikking meer konden bieden aan schurkenstaten en terroristen.
Was ik de bevelhebber van het leger, er werd geschoten op elke indringer van een militaire site, een kerncentrale of een sevesobedrijf. Het zou dan wels snel stoppen.
Stond er bij van welke strekking de indringers van de basis waren? Zeker niet iemand van rechtse strekking of het Vlaams Belang, want dan hadden foto, adres en buurtinterviews de regimekrant en het 0000journaal kunnen vullen.
Ondertussen zit er een tjeef vast in Tadjikistan, ze mogen hem daar houden. We hebben hem hoegenaamd niet gemist, en dit land is even stil blijven staan als toen hij hier was. Zou dat geen goed idee zijn voor de rest van de regeringen en regeringsleden om ze op een missie te sturen met een C130? Ik denk dat de militairen wel weten wat we bedoelen dat ermee gebeurt. Ik kan zo nog enkele missies bedenken waarbij ze hun vliegtuig mogen volladen.We gaan ooit nog heimwee hebben naar een echt leger, een echte politie.Sommigen hebben die heimwee nu al.Wie kan ze nog ongelijk geven?

Geen opmerkingen: