Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

10 februari 2010

Déjà vu, en ik ga vissen

Op Angelthjes prijkt er een youtube filmpje waarin Corry Brokken staat te blinken
Wat was Corry telegeniek, spontaan, en welbespraakt ook, en dat in een tijd dat er geen mediatraining bestond en alles nog niet verTrost, verBlackenDeckert en geVeTeMt was.
Een knappe jonge vrouw was het met een mooie stem en talent, die ook vandaag zou scoren. Jammer, ze is intussen waarschijnlijk al in de zeventig, en de wereld moet het doen met opnames in plaats van de jonge tastbare lijfelijkheid en de realtime geur van Sunlightzeep met een vleugje Chanel nr 5.
Nu stuurt men Sieneke.
Ik gun het de Nederlanders, onze taal en cultuurgenoten van harte om eens te winnen, maar dit liedje is zo slecht als het songfestival zelf, en de Nederlanders weten het zelf ook wat blijkt uit het awoert geroep op youtube. Ook de zangcapaciteiten van het meisje van 17 dat 30 lijkt zijn belabberd. Dat Pierre Cartner de winnaar niet kon kiezen en zo lang aarzelde kwam waarschijnlijk omdat hij liever had willen zeggen dat geen enkele deelnemer op iets trok.
Hij gooide er dus met zijn bolhoed naar.
Ik heb hoogstens al eens een pet opgehad tegen de kou, maar een grote pet van
Pierre Abraham Cartner de Smurf (klinkt haast als een adelijke naam niet?)heb ik nooit opgehad.

Sieneke wordt het dus. Helemaal geen talentvolle gracieuse verschijning zoals Corry Brokken toen.
Hopelijk voor de Nederlanders is het belgische liedje nog slechter (en die kans is zeer groot). Een echt clownslied is wat het belgische circus nog het beste kan vertegenwoordigen.
Of mochten we weer niet meedoen dit jaar?
"Jawel" roept mijn vrouw vanuit de keuken, "ene Tom Dice doet mee!"
Tom Dice ?, Tom teerling dus..., wie bedenkt dat soort domme namen voor zichzelf en anderen die dit circusland moeten vertegenwoordigen?
Iemand van de oooo of Bert Anciaux?
Het kan niet anders, het wordt dus toch een clownslied, en Nederland zal met het kind van 30 jaar en een waardeloos valsgezongen liedje dan toch nog winnen.
"Of ik er naar wil kijken binnenkort, naar het songfestival", hoor ik mijn vrouw nieuwsgierig plagerig vanuit de keuken vragen.
"Nee "roep ik haar toe terwijl ik dit stukje schrijf, "ik ga die nacht nog liever in Siberië vissen bij nacht en ontij".
Is het dat wat overblijft van Vlaanderen , Van Nederland, Van Europa moet ik zuchten.

Voor het absoluut te bekijken You Tube fimpje met Corry Brokken uit 1957 surf je best eens naar Angeltjes, http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=567476 of naar Youtube

Het youtube filmpje met een extract van de waardeloze Nederlandse songfestivalshow en het winnende "lied" vind je hier http://www.youtube.com/watch?v=qSgFUAhU5X8, inclusief de podiumklucht met Pierre Cartner. De mooie Yolanthe Cabau Van Casbergen was nog de moeite om aan te kijken, en toen kreeg ik een déjà vu gevoel. Yolanthe voelde met momenten de grond vanonder haar voeten zakken en haar carierre aan diggelen vallen en als presentator einde te kennen als de gebroeders Verreth in hun destijdse kwis. In plaats van Deurwaarder Jo Van Backlé trad hier de grote Smurf op het podium om haar toekomst om zeep te helpen. Kijk maar goed, het is hilarisch.
Als het te erg wordt met momenten en je het niet meer kunt aanhoren, zet dan even het geluid af.
PS ik heb de hele show niet gezien, enkel een paar Youtube filmpjes nadat het awoert geroep tot hier Vlaanderen weerklonk.

Geen opmerkingen: