Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 februari 2010

Aangekondigde fabels, en ware verhalen.

Ik weet nog meer, veel meer, maar ik kan er niet steeds over schrijven zonder anderen bloot te stellen aan nog meer waanzin, en problemen.
Ik zou dan al een fabelverhaal moeten schrijven, en dit denkend en schrijvend moet ik dat misschien eens doen.
Soms wacht ik tot het mogelijk is; soms is wat ik weet ook echt waar maar zijn er niet voldoende bewijzen.
Corruptie is sluw en voorzichtig, moed vaak het tegenovergestelde.
Over één zaak heb ik voldoende bewijzen en documenten, en hoef ik niemand meer te ontzien. Maar mijn forum is klein, de tijd die ik er moet instoppen groot, en de interesse bij lezers te klein of te vlug afgeleid.
Want waarheid is niet altijd spannend en spectauculair, en ook niet eenvoudig om te ondekken.
Ik vraag me af hoeveel mensen er aan een oproep gehoor hebben gegeven, mijn atikels tot het einde lezen?
Maar ik doe voort, elke geredde Vlaming is er één.
Slaap zacht

Geen opmerkingen: