Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 februari 2010

Hou je portemonnee en je zakken dicht

Bericht van onze correspondent uit Tremelo


Op de laatste dinsdagmarkt van januari in Tremelo liepen er ACW-ers rond om mensen te ronselen voor een infoavond en een samenaankoop van dakisolatie.Daarbij werden in de buurt van een geïmproviseerd standje flyers uitgedeeld. Een exemplaar daarvan kwam in mijn handen terecht.
Onder de dekmantel van de gemeente Tremelo worden deze infoavonden ingericht en de mogelijkheid tot aankoop geboden, terwijl dit eigenlijk een initiatief is dat uitgaat van de katholieke politieke organisaties rond de CDd&V.
De belanghebbende of sturende organisaties van de katholieke zuil staan onderaan de flyer vermeld, (ACW,ACV, Christelijke Mutualiteiten, KAJ, Arcopar, Wereld solidariteit, Pasar, KAV, OKRA, KWB, Ziekenzorg en Familiehulp) maar ook het logo en de naam van de gemeente Tremelo.
Ik meen nooit enig agendapunt in de gemeenteraad te hebben gelezen waardoor de gemeente haar naam en medewerking aan deze actie zou verbinden, op welke wijze ook. Het is zelfs ongehoord dat een gemeente die in haar werking politiek neutraal hoort te zijn, een politieke en commerciële campagne dekt en haar naam en logo en daaraan leent. De inwoners krijgen zo de indruk dat dit alles neutrale, juiste en veilige informatie is, terwijl iedereen die verder denkt wel begrijpt dat dit politieke propaganda is, een obscuur initiatief om leden en sympathie te werven voor de katholieke/CVP zuil, en deze actie daarinboven een dubieuze commerciële exploitatie dient. Wat dit betreft is dit weer een staaltje van de eeuwenoude specialiteit van de katholieke beweging, een echte tjeventruuk.
Als het van de tjeven afhangt wonen we straks in Tjeeftjenië.
Er rijst de vraag welke commerciële belangen schuilen achter deze op het eerste zicht onschuldige en nuttige actie, hoeveel commissie er waar en bij wie blijft plakken, en op welke wijze dit de partijfinanciering ten goede komt dan wel de zusterorganisaties.
Op welke wijze en bij wie worden die samenaankopen ondergebracht? Wie controleert de contracten en garandeert de deugdelijkheid en de plaatsing van de isolatie?
Op deze wijze aan naïeve geïnteresseerden aangebracht en opgesolferd is dit bovendien concurrentievervalsend, nadelig voor legitieme zelfstandigen en ondernemingen, omdat niet iedere handelaar/onderneming in dezelfde mate en met gelijke kansen zal geraadpleegd worden, laat staan geïnformeerd.
Ik kan er vergif op innemen de actie in Tremelo niet de enige is die het ACW en trawanten rond dit thema ondernemen, en dit organiseren onder de gekaapte logo's en namen van verschillende andere gemeenten.
Dat dit niet strookt met de gemeentelijke neutraliteit en de deontologie begrijpt de wakkere burger snel, en wanneer de mensen er mogen over nadenken keurt haast niemand dat goed behalve zij die er belang bij hebben, en dat is geen Vlaams belang.
Ik kan mij niet voorstellen dat Vlaams Belang of een andere politieke partij, voor een van haar acties, over om het even welk onderwerp een rugdekking zou krijgen van de gemeente die volledig neutraal moet zijn
Als dit mogelijk is dan moeten het Vlaams Belang ook direct infoavonden plannen over diverse onderwerpen met eraan verbonden commerciële activiteiten, ook met het zegel van de gemeente. Gezond en verantwoord koken bvb, of hoe koop ik goede wijn, zorgen voor dieren met aankoopmogelijkheid van dierenvoer, verstandig bouwen met mogelijkheid tot samenaankoop van bakstenen en dubbel glas enz.....
Dit moet dus snel gestopt worden en wijd verspreide officiële mededelingen moeten er komen om te stellen dat het een louter politiek initiatief is van de katholieke zuil, dat het gemeentelogo en naam er ten onrechte aan werden gekoppeld, en de gemeente als neutrale instantie daarmee hoegenaamd niets te maken heeft noch adviezen verstrekt of garanties verleent.
Felix Strackx, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Tremelo stelde tijdens de
laatste gemeenteraadszitting de vervelende vragen hierover. Hij vroeg of het Vlaams Belang nu ook infoavonden mocht organiseren met de steun en onder de naam van Tremelo. En ja, men was verrast en boos, of deed alsof. Zeker de VLD die de burgemeester levert was hoegenaamd niet blij met de politieke acties van het ACW en de CD&V clubjes. Maar wat gaat men er tegen doen?
Volgende gemeenteraad volgen er noodzakelijk nog meer vervelende vragen van het Vlaams Belang, dat is zeker.

1 opmerking:

Shirley zei

Mijn portemonnee lijkt toch een gat te hebben... :-) Shirley