Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 februari 2010

België, de 20ste provincie, wingewest voor Marokko

Dubbele nationaliteit: kassa kassa
14.02.2010 12.40u - De dubbele nationaliteit van immigranten staat in Nederland al een tijd op de politieke agenda. De socialistische minister van Integratie Eberhart van der Laan (PvdA) is momenteel in Marokko voor een werkbezoek. Daar wil hij bekende problemen aankaarten zoals importhuwelijken, neef-nichthuwelijken, het opleggen van Marokkaanse namen voor nieuwgeboren Marokkaanse kinderen in Nederland en de dubbele nationaliteit. Stuk voor stuk hete hangijzers en Marokko heeft in het verleden al vaker laten verstaan dat het op die domeinen niet veel ‘inmenging’ duldt. Een van de twistpunten is zonder enige twijfel de dubbele nationaliteit. Kinderen van Marokkaanse ouders krijgen automatisch de Marokkaanse nationaliteit en kunnen daar ook geen afstand van doen. De regering in Rabat blijft de band met Marokkaanse onderdanen in het buitenland hardnekkig koesteren. Een minister bestempelde de Marokkaanse inwijkelingen in Europa zelfs als ‘de negentiende provincie’ van MarokkoMarokko heeft daar ook financieel belang bij. De Wereldbank becijferde dat in 2008 de transfers naar Marokko 6,7 miljard euro bedroegen. Van der Laan voelt zich naar eigen zeggen ‘oncomfortabel’ bij de gedachte dat Marokkanen in Nederland in een goedkoop huurhuis wonen dat ze soms laten verkommeren, of in een sociale woning, terwijl ze in Marokko één of meer huizen hebben. En dan hebben we het nog niet eens over de gigantische drugsmokkel waarbij vaak Marokkaanse onderdanen betrokken zijn. Marihuana is en blijft een van de belangrijkste Marokkaanse exportproducten. De overheid verdient daar heel wat aan en knijpt dus maar al te graag een oogje toe.

Als een pvda-er dat zegt kan dat alleen maar betekenen dat de problemen er rond gigantisch zijn. Hier zijn ze nog aan 't overleggen hoe ze zo'n bericht aan de bevolking moeten meedelen. Het Vlaams Belang klaagt immers al jaren deze wantoestanden aan, en ze hebben ze de laatste tijd al zo vaak gelijk moeten geven.
We moeten aan de loyauteit van de allochtonen niet twijfelen, die is niet voor belgië als het erop aankomt.

Als Nederland de 19e provincie van Marokko is, dan zijn wij beslist de 20ste... en op hoeveel miljard euro kunnen zij vanuit dit wingewest zoal rekenen??
En hetgeen ze niet naar Marokko sturen spenderen ze in winkels van mede landgenoten. Niet uit discriminatie, maar omdat het halal is, koeltoer, snap je??

Onze economie en onze sociale zekerheid komen redden? Diegenen die dat denken zijn niet goed bij hun hoofd!

Geen opmerkingen: